UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Es publica l'Ordre que desenvolupa l'aplicació de la Formació Professional Dual a la Comunitat

Recull com presentar un projecte, el programa de formació, les funcions de cada un dels agents educatius, l'accés, l'admissió i la matrícula o els requisits

20/01/2014

Els alumnes que cursen Formació Professional Dual tindran un instructor responsable d'ells en el centre de treball que valorarà el seu progrés formatiu dins de l'empresa. Aquesta valoració es realitzarà mitjançant un informe setmanal individualitzat, on es recollirà el nombre d'hores treballades per l'alumne i les corresponents observacions.

Aquest informe haurà de ser lliurat al tutor del centre escolar, màxim responsable de les qualificacions de l'alumnat, que podrà tindre-lo en compte a l'hora d'avaluar. El tutor del cicle formatiu farà visites a les empreses, i durant aquestes visites l'instructor li proporcionarà tota la informació necessària sobre el seguiment de l'alumnat i li lliurarà els informes on es recolliran les activitats realitzades per aquest, així com les valoracions de l'instructor.

Així es desprèn de l'ordre publicada el divendres, 17 de gener al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que desenvolupa el decret que regula la Formació Professional Dual a la Comunitat. L'ordre publicada recull, entre altres aspectes, el concepte de FP Dual, com presentar un projecte, el programa de formació, les funcions de cada un dels agents educatius, l'accés, l'admissió i la matrícula o els requisits.

La Comunitat ha estat la primera autonomia en aprovar un document legal que normalitza aquest nou sistema de formació. Aquest curs escolar 76 centres valencians han implantat la FP Dual i ja s'han signat convenis amb més de 100 empreses.

Es valoraran l'expedient i els idiomes per accedir

L'ordre publicada el divendres també estableix els criteris de prioritat d'accés a la FP Dual, en el cas que hi haja un major nombre d'alumnes que sol·liciten cursar que llocs formatius oferits per les empreses.

En aquest sentit, el coneixement d'idiomes, l'expedient acadèmic, les titulacions obtingudes i els estudis relacionats seran els aspectes a valorar per confeccionar un llistat ordenat en funció de la puntuació de cada alumne, que permetrà assignar els llocs formatius de les empreses.

A més, en aquells casos en què hi haja una contraprestació econòmica per a l'alumnat per part de les empreses, aquestes entrevistaran els estudiants per l'ordre de la llista, i la selecció final a càrrec de les empreses.

En aquest sentit, l'alumnat al qual no se li haja assignat un lloc formatiu en una empresa formarà part d'una llista d'espera, per si es produeixen vacants per baixes o bé per si s'ofereixen nous llocs formatius en empreses.

Criteris de valoració per accedir a un cicle de grau mitjà

Per cursar un cicle de grau mitjà de Formació Professional Dual es podrà fer bé mitjançant una prova d'accés o bé de forma directa. En ambdós casos els mèrits es valoraran amb un màxim de sis punts.

En el cas de realitzar una prova d'accés, la superació de la prova tindrà un valor de 1,5 punts, la qualificació en la mateixa un màxim de 2 punts, els estudis relacionats amb el cicle formatiu a què s'opta un màxim d'1,5 punts i el coneixement d'idiomes un màxim d'1 punt.

En el cas de l'accés directe, la titulació acadèmica tindrà un valor de 2 punts, l'expedient comptarà com a màxim 1,5 punts, els estudis relacionats 1,5 punts i els idiomes 1 punt màxim.

En ambdós casos estar en possessió d'A1 de l'EOI o d'institucions reconegudes a l'efecte tindrà un valor de 0,25, el A2 comptarà 0,5, el B1 0,75 i el B2 1 punt.

Criteris de valoració per accedir a un cicle de grau superior

Per cursar un cicle de grau superior de Formació Professional Dual l'alumne ho podran fer tant a través d'una prova d'accés com de forma directa. En ambdós casos els mèrits es valoraran amb un màxim de sis punts.

En el cas de realitzar una prova d'accés, la superació de la prova tindrà un valor de 1,5 punts, la qualificació en la mateixa un màxim de 2 punts, els estudis relacionats amb el cicle formatiu a què s'opta 1,5 punts i el coneixement d'idiomes com a màxim 1 punt.

En el cas de l'accés directe, la titulació acadèmica tindrà un valor de 2 punts, l'expedient comptarà 1,5 punts, els estudis relacionats 1,5 punts i els idiomes 1 punt.

En ambdós casos estar en possessió d'A1 de l'EOI o d'institucions reconegudes a l'efecte tindrà un valor de 0,25, el A2 comptarà 0,5, el B1 0,75 i el B2 1 punt. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal