UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació permetrà als centres triar part del seu professorat i dissenyar algunes de les assignatures

Mª José Català presenta les línies bàsiques del decret sobre autonomia dels centres en què està treballant la conselleria

18/12/2012

“L'autonomia dels centres constitueix un poderós instrument per a la millora dels resultats i la reducció del fracàs escolar en la Comunitat Valenciana”, segons ha assenyalat la consellera d'Educació, Cultura i Esport, María José Català, durant una conferència en què ha anunciat que el seu Departament està treballant en la redacció d'un Decret d'autonomia dels centres educatius.

Entre les novetats que permetrà el decret que prepara Educació és que els centres tindran autonomia per a dissenyar algunes assignatures i el seu currículum, tant en la matèria com en el contingut. A més, els directors podran triar part del personal docent com ja ha començat aquest curs tal com s'ha plantejat ja amb els contractes programa que van firmar enguany prop de 800 centres. L'elecció del personal es farà basant-se en el projecte educatiu i els perfils necessaris per a portar-lo endavant.

Per a Català, “es tracta d'una reforma molt important que assentarà les bases del sistema educatiu de futur i que convertirà l'educació en un motor de desenvolupament per a la Comunitat Valenciana”.

La consellera va presentar esta mateixa setmana la línies bàsiques del decret d'autonomia durant un col•loqui organitzat pel Forum Europeu d'Administradors de l'Educació en la Comunitat Valenciana. La consellera va assegurar durant la seua intervenció que s'han acabat “els models centralitzats i burocratitzats, atés que els nous temps requereixen decisions àgils, ràpides i projectes que es modifiquen amb la mateixa rapidesa que els canvis socials”.

“Invertir recursos –va afegir- no és suficient, és necessari realitzar altres reformes com atraure als millors professionals a la funció docent, i augmentar l'autonomia i avaluació dels centres educatius”.

Així mateix, ha assegurat que segons nombrosos estudis internacionals com el McKensey, Education àt Glance, The Learning Corbe, per citar alguns exemples, “a més autonomia dels centres educatius s'obté millors resultats educatius”. Actualment, el sistema educatiu espanyol i valencià no gaudeixen del nivell d'autonomia de la resta de països de l'OCDE, atés que els nostres centres tindrien un 25% enfront del 41% de la resta de països. I no obstant això, les dades de què disposem mostren clarament que el nivell de rendiment, per exemple en lectura, augmenta en aquells centres amb més autonomia, així com aquells amb més poder per a definir els currículums, i quan es tracta d'un sistema de proves externes i estandarditzades.

Rendició de comptes

No obstant això, Català ha explicat que l'increment d'autonomia no pot ser una acció aïllada, ha de ser una peça més d'un model, on la rendició de comptes i la potenciació de la funció directiva també són aspectes clau. Així, l'autonomia ha d'anar acompanyada d'un sistema rigorós, sistematitzat i seriós de rendició de comptes, atés que s'ha de garantir que l'autonomia s'exercirà adequadament, que millorarà la qualitat del sistema educatiu, i que reduirà les taxes d'abandó i fracàs escolar.

“A més, -ha afegit- estem convençuts que la qualitat d'un centre depén en gran part de la qualitat de l'exercici de la direcció, per la qual Cosa necessitem un lideratge professional, bolcat a la millora dels resultats educatius, amb plans de formació ambiciosos”.

Eixos de l'autonomia

Segons ha comunicat Educació, "els quatre eixos principals de la proposta consisteixen a donar autonomia als centres de manera individualitzada, de manera que el centre estiga realment implicat; aplicar sistemes rigorosos de rendició de comptes, atés que l'autonomia ha d'anar compensada amb sistemes d'avaluació; vincular l'autonomia als resultats, atés que l'autonomia ha de comportar la millora de la qualitat educativa i la millora del rendiment i l'èxit educatiu".

Finalment, "el quart eix consisteix a concedir incentius atés que aquells equips docents que demostren motivació, implicació i professionalitat, aconseguint millorar els resultats acadèmics i competencials, han de tindre incentius, ja que han de veure recompensat aquest esforç amb majors recursos, reconeixements externs, distincions, però també amb incentius econòmics i administratius com a accés a càtedres, accés a les direccions, comissions de servei, concurs de trasllats, etc".

Àmbits d'autonomia

Els quatre àmbits en què es preveu concedir més autonomia als centres són el pedagògic i curricular, l'organitzatiu, de gestió i l'econòmic.

Així doncs, quant a l'autonomia pedagògica i curricular es concretarà en el Projecte Educatiu del centre. En concret, la Conselleria estudia com a novetat l'especialització curricular dels Batxillerats, perquè els centres puguen definir el seu currículum especialitzant-se en alguna matèria. A més, s'oferirà la possibilitat de determinar la càrrega horària del conjunt d'assignatures respectant els mínims que marquen altres àmbits superiors.

L'autonomia organitzativa intentarà donar més responsabilitat als centres quan establisquen l'organització escolar en aspectes tan fonamentals com la jornada escolar o l'organització dels departaments didàctics, així doncs per citar algun exemple, cada centre tindrà un màxim de departaments i els organitzarà com considere adequat. Al mateix, temps aquest decret d'autonomia permetrà als centres dissenyar les seues pròpies assignatures, respectant allò que estableixen el Govern i la conselleria d'Educació.

Quant a l'autonomia de gestió, permetrà que els equips directius tinguen capacitat per a triar una part del professorat, en concret fins a un 20% de la plantilla. D'esta manera l'opinió dels directors serà considerada atés que determinarà les comissions de servei o definirà perfils específics d'algunes places docents, de la mateixa manera que podrà imposar correccions per sancions lleus.

Finalment, quant a la gestió econòmica, es pretén permetre que assumisquen més competències i generar més recursos extraordinaris, contractar subministraments, firmar convenis i acords de col•laboració, etc.

Avaluació

Finalment, el model d'avaluació proposat serà objectiu, integral, contextualitzat i transparent. Es respectarà el sistema nacional d'indicadors, que aniran referits no sols a l'administració, sinó també als centres i a l'aula. Aquests indicadors tindran en compte el context però es referiran sobretot als resultats.

Els àmbits que s'avaluaran són administració, equips directius, centres educatius i professorat. L'avaluació dels resultats es realitzarà a través de les avaluacions diagnòstiques i de la Programació General Anual.

A més, aquestes avaluacions permetran elaborar un informe d'avaluació individualitzat amb els resultats de la PGA creuats amb els resultats de la prova diagnòstica, i s'espera que durant el primer trimestre de l'any es puga avançar l'informe realitzat amb els resultats de les proves diagnòstiques del curs anterior. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal