INICI > NOTÍCIA

06/04/2021

Se publica un nou decret que modifica la Formació Professional Dual

L'objectiu és millorar les necessitats dels sectors productius valencians i millorar la formació de l'alumnat

Se publica un nou decret que modifica la Formació Professional Dual

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es modifiquen els articles 4, 5, 10, 11, 12 17 i 29 del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu valencià. Aquest decret es va publicar al DOGV del 6 d'abril:

DECRET 47/2021, de 26 de març, del Consell, de modificació del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

Aquesta modificació és necessària per a actualitzar el marc regulador i aconseguir un model d'FP Dual que garanteix una major eficàcia formativa per a l'alumnat i una millor adaptació a les necessitats del sistema productiu valencià.

Amb aquests canvis s'estableix un nou marc normatiu que recull un model més flexible que permet que l'FP Dual es puga implantar des del primer curs. Així mateix fixa l'objectiu en el resultat de l'aprenentatge dels alumnes i no en els continguts; recull la figura del professorat prospector; millora l'eficiència de l'administració, ja que agilitza els tràmits i simplifica els processos administratius.

Amb aquest nou marc normatiu, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport pretén doblar el percentatge d'implantació de l'FP Dual valenciana en els pròxims cursos fins que arribe al 12% de l'alumnat que acaba un grau mitjà o superior, i finalitzar l'actual legislatura elevant aquest llindar al 18%.

gualacoop
FEVECTA

Amb el suport de:

Generalitat Valenciana
Ministerio de trabajo
Unió europea

email UCEV  facebook UCEV  twitter UCEV

https://www.ucev.coop

C/ Arquebisbe Majoral, 11-B
46002 VALÈNCIA

Telf. 963 52 13 86 Fax. 963 51 12 68

Avís legal

subir