UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació acorda amb les universitats públiques la correspondència entre els títols superiors d'FP i els de grau universitaris

04/03/2019

El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a determinar les correspondències entre els títols de tècnic superior de Formació Professional i els títols universitaris de grau, impartits a la Comunitat Valenciana. Així mateix l'acord preveu el reconeixement de crèdits ECTS (sistema de crèdits universitaris europeu) entre aquests títols.

Tant Educació com les cinc universitats públiques que signen l'acord -Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València, Universitat d'Alacant i Universitat Miguel Hernández d'Elx- es comprometen a subscriure els acords específics corresponents per a les titulacions i a revisar i actualitzar, si escau, aquests acords.

Les universitats convalidaran un mínim de 30 crèdits entre els estudis de tècnic superior de Formació Professional i els estudis universitaris de grau acordats.

Anualment, amb anterioritat a l'inici del període de matrícula en les universitats, aquestes faran pública la relació de correspondències entre els cicles formatius de grau superior i les assignatures que componen els graus englobats per branques de coneixements. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal