UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

L'informe sobre l'avantprojecte de la nova llei d'educació arriba al Consell de Ministres

El text encara ha de ser debatut pel Consell Escolar de l'Estat i pels consellers autonòmics en la Conferència Sectorial d'Educació en les pròximes setmanes

17/12/2018

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha presentat al Consell de Ministres l'informe sobre l'avantprojecte de la nova llei d'educació. Aquest nou text deroga la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) i modifica i modernitza l'anterior llei d'educació que va reformar la LOMQE, és a dir, la Llei Orgànica d'Educació (LOE).

La ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, va presentar l'avantprojecte als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats el passat 28 de novembre, a la Comissió d'Educació i FP.

"Era una qüestió prioritària i urgent per aquest Govern abordar de forma immediata la modificació dels aspectes més segregadors i negatius de la LOMQE, els que estaven causant grans danys al nostre sistema educatiu, apartant-lo de forma preocupant de l'objectiu d'equitat", va assenyalar la ministra i portaveu del Govern en la seua compareixença al Congrés.

La nova llei afectarà els 8.179.539 estudiants, que suposen el total dels matriculats en aquest curs 2018-2019 en ensenyaments de règim general no universitaris, que engloben Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Formació Professional i altres programes formatius. La xifra suposa un increment del 0,3% respecte al curs anterior, segons les previsions publicades en l'informe Dades i xifres del curs escolar 2018-2019 del Ministeri d'Educació i FP

Pel que fa al professorat, segons les dades provisionals del curs 2017-2018, el total es va situar en 701.373 docents, fet que suposa un increment de 12.907 professors respecte al curs anterior (un 1,9% més).

Pel que fa als centres educatius, en aquest curs 2018-2019 hi ha a Espanya 28.531 centres d'ensenyaments de règim general no universitaris. D'ells, 19.112 són públics i 9.419, privats. Per tipus de centre, els d'Educació Primària són els més nombrosos, amb 10.308, seguits dels d'ESO / Batxillerat / FP, que són 4.999.

Ahir mateix concloïa el tràmit d'audiència i informació pública de l'avantprojecte -anomenat de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació-, amb el qual s'han recollit suggeriments de tota la comunitat educativa. A més, el text encara ha de ser debatut pel Consell Escolar de l'Estat i pels consellers autonòmics en la Conferència Sectorial d'Educació, que es reuniran en les pròximes setmanes.

L'informe de l'avantprojecte presentat al Consell de Ministres recull set àrees principals:

Equitat i inclusió educativa

S'eliminen els itineraris de 4t d'ESO. També es reformula el programa curricular d'atenció a la diversitat. En la Formació Professional Bàsica, s'integra la formació general i la professional. A més, es fomenta la coeducació, la cooperació entre iguals i l'educació emocional. També s'incorporen mesures de flexibilització per a estudiants amb necessitats educatives especials i es reforça l'escola rural.

Ensenyaments i la seua ordenació

L'Educació Primària torna a organitzar-se en tres cicles i s'elimina la jerarquia de matèries a primària i secundària obligatòria (és a dir, desapareix l'anterior divisió de matèries en troncals, específiques i de lliure configuració). També s'eliminen les proves finals d'etapa, es garanteix que tots els estudiants cursen una matèria d'Educació en valors cívics i ètics i es preveu la possibilitat d'obtenir el títol de batxillerat per compensació en cas de superar totes les matèries excepte un. A més, la norma preveu recuperar l'anterior Prova d'Accés a la Universitat.

Ensenyament de la Religió

El nou text elimina l'obligació de cursar una matèria alternativa a la Religió i la seua qualificació no es tindrà en compte en el càlcul de la nota mitjana per als processos d'accés a la universitat o d'obtenció de beques.

Avaluacions dels estudiants i del sistema educatiu

L'avantprojecte pretén recuperar el caràcter formatiu, continu i integrador de l'avaluació com a instrument de millora per a estudiants, centres i administracions.

Participació de la comunitat educativa

S'afavorirà la participació institucional i social de la comunitat educativa i l'autonomia i el govern dels centres, perquè augmente la participació de la comunitat educativa en aquesta tasca.

Centres educatius

El nou text pretén millorar el sistema d'admissió i eliminar dels criteris de baremació els elements discriminatoris derivats de l'especialització de centres. També es vol recuperar plenament per als poders públics el mandat de la programació de l'ensenyament. A més, es dóna prioritat als centres que s'organitzen sota el principi de coeducació.

Sistema educatiu i model territorial

L'avantprojecte també porta a terme una regulació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes, respectuosa amb el marc constitucional i basada en la cooperació i lleialtat institucional. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal