UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual sordena la publicació del I Pla digualtat de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport.

31/01/2019

DECRET LLEI 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a lexercici 2019.

28/01/2019

ORDRE 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana. [2019/519]

22/01/2019

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2019, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoca el concurs literari i el concurs de dibuix sobre la contaminació dels mars

18/01/2019

Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019.

15/01/2019

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial

12/01/2019

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals larticle 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius

11/01/2019

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat

11/01/2019

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals larticle 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius

10/01/2019

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat

10/01/2019
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal