UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOT═CIES

Espanya, entre els pa´sos de l'OCDE amb menor taxa d'alumnes d'FP i major escolarització en Educació Infantil

La despesa per alumne a Espanya és inferior a la mitjana dels pa´sos de l'OCDE, segons l'informe 'Panorama de l'Educació 2018: Indicadors de l'OCDE'

18/09/2018

Espanya se situa entre els pa´sos de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) amb menor percentatge d'alumnes matriculats en cicles formatius de Grau Mitjà de Formació Professional, la qual s'estudia després de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), juntament amb el Batxillerat. Aquests estudiants van sumar el 2016 el 35%, una xifra que està per sota de les mitjanes de l'OCDE (44%) i de la UE22 (48%). En els primers llocs de la llista, es colĚloquen pa´sos com Finlàndia, els Pa´sos Baixos, Itàlia i Regne Unit.

Així ho revela l'informe Panorama de l'Educació 2018: Indicadors de l'OCDE, elaborat per aquesta organització amb dades de 2015 a 2017 i la publicació ha coincidit amb l'arrencada del curs escolar. La publicació, de caràcter anual, constitueix una font d'informació sobre aspectes com els resultats dels centres educatius, l'impacte de l'aprenentatge en diferents pa´sos, la despesa en educació, l'accés a l'educació i l'escolarització o l'entorn d'aprenentatge i organització dels centres educatius.

Alemanya lidera el rànquing de la Formació Professional Dual (modalitat que combina la formació teoricopràctica rebuda en un centre educatiu amb l'activitat pràctica en un centre de treball) amb el 31% d'alumnes matriculats el 2016, enfront del 1% d'Espanya. "Els programes d'FP són un itinerari valuós per accedir al mercat laboral o continuar formant-se", destaca el document.

Pel que fa a les taxes d'escolarització, als 16 anys Espanya és, des de 2010, un dels pa´sos que presenta un major creixement, amb una mitjana de 9 punts percentuals. En totes les edats del segon cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys), les taxes superen la mitjana d'OCDE i de UE22. I la matriculació en Educació Terciària (FP Superior i Universitat a Espanya) també és més elevada que la mitjana de l'OCDE i de la UE22.

El 2015, l'escolarització a Espanya era ja pràcticament total als 3 anys ja que va assolir el 96%, mentre que la mitjana dels pa´sos de l'OCDE es va situar en el 76%, i la de la UE22, en el 82%. Aquestes dades, juntament amb els de l'alta escolarització als 4 i 5 anys, situen Espanya entre els pa´sos amb les taxes d'escolarització més elevades en Educació Infantil.

Transició al mercat laboral

D'entre els joves espanyols de 15 a 29 anys, el 51,2% està estudiant, el 28,9% no estudia però treballa i el 19,9% ni estudia ni treballa, segons dades de 2017. En comparació amb la mitjana dels pa´sos de l'OCDE, el percentatge a Espanya és superior en el cas dels joves que estan estudiant (OCDE 47,4%), inferior en aquells que no estudien i estan ocupats (OCDE 39,1%) i major en el cas dels joves que ni estudien ni treballen (OCDE 13,4%). De 2007 a 2017, el nombre d'espanyols d'entre 20 i 24 anys que segueixen estudiant va augmentar 17 punts percentuals.

L'informe revela que com més elevat és el nivell educatiu, millors són els resultats en ocupació i salaris. Les taxes d'ocupació a Espanya, per a tots els nivells de formació, són més baixes que la mitjana dels pa´sos de l'OCDE i de la UE22.

Amb les taxes d'atur passa el contrari, en tots els casos són més elevades les espanyoles. Per als joves que no han completat la segona etapa d'Educació Secundària (FP de Grau Mitjà o Batxillerat) és d'un 28%, enfront del 18% d'aquells que sí que ho han fet i el 14% per als que tenen educació superior (FP de Grau Superior o Universitat), segons dades de 2017. la mitjana de pa´sos de l'OCDE i de la UE22 segueix aquesta mateixa tendència, amb el 15% i 18% en el primer cas, el 8% i 9% en el segon i el 6% en el tercer.

Millora el nivell educatiu de la població adulta

Durant el període 2007-2017, el percentatge de població adulta espanyola amb estudis inferiors a la segona etapa d'Educació Secundària es va reduir gairebé 9 punts percentuals, del 49,4% al 40,9%. Tot i la millora, els valors segueixen sent alts respecte a la mitjana dels pa´sos de l'OCDE (del 28% al 21,8%) i de la UE22 (de 26,8% a 19,8%).

Les diferències més significatives es donen en els adults amb estudis en aquesta segona etapa d'Educació Secundària. Mentre que a Espanya, el 22,7% té una titulació d'aquest nivell, aquesta població supera el 40% en la mitjana de l'OCDE i de la UE22. Per contra, es dóna un alt percentatge d'aquesta població amb estudis superiors al nostre país (36,4%), similar al de l'OCDE (37,7%) i superior al de la UE22 (34,3%).

Pel que fa a les diferències per generacions, més de la meitat dels adults a Espanya (25-65 anys) els pares dels quals no van aconseguir la segona etapa d'Educació Secundària (FP de Grau Mitjà i Batxillerat) tampoc han arribat a aquest nivell dĺestudis. No obstant això, una quarta part dĺells (24,4%) han obtingut titulació en Educació Superior.

Menor despesa en educació per alumne a Espanya

El 2015, la despesa total per alumne en institucions educatives espanyoles va ser de prop de 7.300 euros (8.432 dòlars), una quantia inferior a la mitjana dels pa´sos de l'OCDE i al de la UE22, en un 14% i 12%, respectivament.

Durant aquest període, la majoria dels pa´sos va dedicar un percentatge significatiu del seu pressupost públic a l'educació. A Espanya, va aconseguir el 8,4%, per sota de la mitjana de l'OCDE (11,1%) i de la UE22 (9,5%).

Hores docents, ràtios i autonomia dels centres

Els professors espanyols de l'escola pública dediquen més hores a l'any a impartir classe en tots els nivells educatius, amb un 50% de l'horari laboral reglamentari en la primera etapa d'Educació Secundària (ESO), enfront del 44% de mitjana en els pa´sos de l'OCDE. Quant al seu salari, l'informe conclou que a Espanya, en totes les etapes educatives, és superior al de la mitjana de l'OCDE i de la UE22. No obstant això, Espanya és un dels pa´sos en què el professorat necessita més anys per aconseguir la retribució més alta en l'escala. A més, el document assenyala que la diferència salarial entre directors i professors és menor a Espanya que en la mitjana dels pa´sos OCDE i de la UE22.

Pel que fa a la ràtio d'alumnat, en Educació Primària, el nombre d'alumnes per classe en les institucions públiques espanyoles està al voltant de les mitjanes de l'OCDE. No obstant això, a l'ESO s'incrementa fins als 25 alumnes, davant els 23 i 21 per classe a l'OCDE i a la UE22, respectivament.

Finalment, pel que fa a l'autonomia dels centres, l'informe reflecteix que a Espanya els centres educatius tenen menys autonomia en la presa de decisions respecte al conjunt dels pa´sos de l'OCDE. D'aquesta manera, només el 10% depèn exclusivament del centre educatiu, davant del 34% a l'OCDE i al 38% a la UE22. Comentaris
 Recomanar
XiP MultimŔdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         AvÝs legal