UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació posa en marxa 'Reico’, un portal de recursos web per a millorar la igualtat i la convivencia als centres

Ofereix materials per a la detecció, prevenció i intervenció de conflictes de convivència i igualtat

16/04/2018

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en marxa un portal de recursos web per a la igualtat i la convivència 'Reico', que es pot trobar a l’enllaç (http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/reico).

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha explicat que "en aquest web, la comunitat educativa podrà trobar continguts, estratègies i protocols per al desenvolupament dels plans d'igualtat i convivència als centres educatius. 'Reico' afavoreix la participació de tota la comunitat educativa per aconseguir uns centres educatius segurs i lliures de violència", ha assenyalat Marzà.

Per a Marzà, "és imprescindible que el professorat, l'alumnat, les famílies i l'entorn educatiu puga debatre, desenvolupar i compartir diferents models d'actuació per a la millora de la igualtat, la convivència i la resolució de conflictes".

Aquest repositori facilita que el professorat i la comunitat educativa puga accedir a diferents materials, en format digital i descarregables, per a conèixer tècniques de gestió de la convivència. Uns recursos que estan presentats de manera sintètica i sistemàtica i que compten, també, amb referències científiques, bibliogràfiques i enllaços per a aprofundir en el coneixement necessari per a la seua aplicació.

A més, cada un dels materials conté informació relativa a l'aplicació, les limitacions, investigacions i documentació; la descripció del procediment, orientacions i material necessaris per a la implementació; a més d'una fitxa de seguiment i avaluació. Es presenten en valencià i en castellà i s'hi indica l'etapa educativa a què s'adreça.

Els continguts que estan disponibles en aquest nou espai web han sigut seleccionats d'acord amb les necessitats detectades en les memòries anuals de la convivència elaborades per la Direcció General de Política Educativa i han estat revisats per professorat expert i assessors del Servei de Formació del Professorat. A més, també s'ha comptat amb la participació de professionals de l'educació que implementen amb èxit alguns d'aquests recursos.

Recursos disponibles al web

Els diferents materials estan estructurats en quatres grans blocs: recursos per a la detecció, recursos per a la prevenció, recursos per a la intervenció i recursos per a desenvolupar la competència emocional.

En el primer bloc, s'inclouen actuacions per a la detecció de situacions que dificulten les relacions entre les persones, com ara el manual 'Socioescola', un programa de detecció que permet obtindre fàcilment informació precisa sobre l'estructura relacional del centre, així com la detecció de situacions conflictives i dinàmiques socials negatives.

En el segon bloc, dedicat a la prevenció, s'hi poden trobar actuacions de caràcter preventiu adreçades a la totalitat de l'alumnat amb l'objectiu d'eradicar la discriminació, millorar la convivència i previndre l'assetjament escolar. Concretament, podrem trobar orientacions per a l'aplicació del protocol d'assetjament i estratègies específiques per als casos de ciberassetjament i LGTBIfòbia.

En el tercer bloc, de recursos per a la intervenció, s'hi poden trobar estratègies específiques de resolució de conflictes (com, per exemple, equips de mediació i convivència, cercles de suport o pràctiques restauratives), protocols d'intervenció i mesures de tractament individual i grupal amb els implicats (com ara el mètode de 'no inculpació' o el mètode de responsabilitat compartida).

En l'últim bloc, referent al desenvolupament de les competències emocionals, s'hi ofereixen recursos per a millorar l'habilitat de percebre, valorar i expressar les emocions amb exactitud; l'habilitat per a aprendre i generar sentiments que faciliten el pensament i l'habilitat per a regular emocions i promoure el creixement emocional i intel·lectual, amb tècniques com el 'mindfulness' o guies i orientacions per a l'atenció del dol des dels centres educatius. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal