UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació convoca estades formatives en empreses per al professorat d'FP i Ensenyaments Artístics i Esportius

La convocatòria està dirigida a docents de Formació Professional i d'Ensenyaments Artístics Professionals i Esportives

06/02/2018

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional, d'Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius, i assessors de formació destinats al Cefire específic, que es duran a terme en empreses, organitzacions o institucions ubicades a la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

Es tracta d'estades formatives en empreses com una de les modalitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat, que obri la possibilitat de formar-se en entorns de treball professionals reals, amb la finalitat d'adquirir coneixements i pràctiques que no puguen ser adquirits mitjançant un altre tipus d'acció formativa i són necessaris per al seu treball docent en l'especialitat.

La duració de les estades serà d'un mínim de 20 hores i un màxim de 50 hores, i es computaran en qualsevol cas un màxim de 8 hores diàries i 30 hores setmanals. A més, es podran dur a terme estades formatives en més d'una empresa durant el mateix període, sense superar un total de 50 hores.

L'estada formativa podrà fer-se durant un dels períodes següents: primer període (curs escolar 2017-2018), entre el 3 d'abril i el 31 de juliol de 2018; i segon període (curs escolar 2018-2019), entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre de 2018.

Aquestes estades podran ser sol·licitades per professors d'FP, Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius que exercisquen docència directa durant l'any 2018 en centres sostinguts amb fons públics, així com per docents que siguen assessors de formació al Cefire específic dels ensenyaments esmentats.

El termini per a fer la sol·licitud de participació durant el primer període acabarà el 28 de febrer i es farà per via telemàtica. Posteriorment, al mes de setembre s'obrirà un nou termini per a sol·licitar fer les estades durant el segon període.

Actualització de coneixements

Entre els objectius de les estades formatives cal destacar que els docents coneguen les diverses tècniques empresarials d'anàlisi de processos i d'anàlisi d'èxits, com avaluació de necessitats, formació, demanda laboral, estudis prospectius de perfils professionals, etc.

Així mateix, es pretén que el docent adquirisca experiències de l'àmbit laboral a l'entorn real de treball i que potencie l'aplicació al centre educatiu dels coneixements i tècniques adquirits, possibilitant l'actualització cientificotècnica del professorat a través del coneixement de procediments de treball, instrumentació, mètodes organitzatius i processos productius.

Finalment, també es persegueix com a objectiu el foment de la cooperació entre els centres educatius i el seu entorn productiu, facilitant la relació del professorat objecte de la convocatòria amb el món empresarial, i proporcionar un coneixement real de les possibilitats que ofereixen els mòduls de Formació en Centres de Treball (FCT), així com en la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers, a fi de poder facilitar la seua programació, i finalment, analitzar la viabilitat d'establir convenis de Formació Professional Dual entre el centre educatiu i l'empresa, organització o institució.

Per a poder presentar les sol·licituds, els interessats hauran d'omplir la seua sol·licitud per via telemàtica utilitzant els formularis que estaran a la seua disposició en la web de la Conselleria d'Educació. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal