UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTCIES

MANIFEST DEL 4 DE DESEMBRE DE 2017, DIA DELS DRETS LINGÍSTICS

04/12/2017

En la Declaració Universal dels Drets Humans (París, 1948), document damplíssim consens internacional en què se subratllen els drets bàsics de les persones construts sobre valors com la dignitat, la llibertat, la igualtat, el progrés, la fraternitat o la no discriminació, safirma que tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raa, color, sexe, LLENGUA, religió, opinió política o de qualsevol altra mena...

LEstat Espanyol va ratificar la Carta Europea de las Llenges Regionals o Minoritàries que va entrar en vigor l1 dagost de 2001. Lobjectiu daquesta és la prevenció i el desenvolupament de les llenges minoritàries, promocionant-les a làmbit públic, així com mantindre la riquesa cultural europea. La signatura de la Carta compromet els Estats a diverses qestions com ara: reconeixement de les llenges minoritàries o regionals, respecte de làrea geogràfica en què es parlen, accions per promoure aquestes llenges, facilitar el seu estudi i ensenyament, facilitar els no-parlants a aprendre-les, eliminació de les discriminacions, promoció del respecte mutu entre els grups lingístics diferents i laplicació dels principis de la Carta a les llenges sense territori. A més, la Carta inclou la promoció de mesures en diversos àmbits com leducació, les administracions públiques, els mitjans de comunicació, les activitats culturals o els tribunals de justícia.

La realitat és que, ara per ara, situats a les darreries del 2017 del segle XXI, des dinstàncies administratives, jurídiques, policials o sanitàries, o també en sectors com leconomia, leducació i la cultura, entre altres serveis i establiments amb atenció pública, continuem observant casos dun inacceptable maltractament dels drets de les persones que volen exercir la seua llibertat quant a tria de llengua, si la seua tria és el valencià, cosa que ens preocupa, per descomptat, i molt.

Els Estats membres de la comunitat internacional estan obligats a respectar i fer respectar els principis daquest document. Però la realitat és que els successius governs espanyols mai no han trobat important desplegar resolutivament aquells articulats de les seues pròpies normes legals que fan referència explícita a la diversitat lingística i cultural de lEstat Espanyol, perquè així lestructura administrativa estatal incorpore la necessitat de prestar els seus serveis a les comunitats autònomes amb llengua pròpia, adequant-los a aquesta exigència legal. Per això mateix, instem el govern central que emprenga el desplegament resolutiu necessari per prevenir la casuística estadísticament constatable de vulneracions dels drets lingístics emparats en la legislació europea i internacional.

En aquest àmbit de responsabilitats polítiques del govern central cal destacar la legislació educativa orgànica que, com la LOMQE, impedeix un rang dús igual a les llenges que són cooficials a les comunitats autònomes, juntament amb el castellà. Per això mateix, és una llei que cal derogar-la per substituir-la per una que respecte i impulse la realitat plurilingística, pluricultural i plurinacional de lEstat Espanyol. Tothom sap que les contradiccions entre aquestes lleis orgàniques i la legislació educativa i social aprovada al nostre país provoquen bona part dels conflictes lingístics entre comunitats lingístiques i és el caldo de cultiu de les actituds refractàries a laplicació dun plurilingisme integrador.

En aquest context, les entitats sotasignades ens felicitem per lanunci daprovació per part del Consell valencià del Decret que regula el funcionament duna Oficina de Drets Lingístics de la Generalitat Valenciana. Aquesta oficina és tan necessària que, mentre no ha existit, la demanda social de protecció de drets lingístics ha hagut de ser assumida per entitats i organitzacions no governamentals com les nostres. La seua creació ha de servir per reduir les incidències negatives de la vulneració dels drets lingístics i els seus criteris de funcionament els ha de dur a promoure campanyes socials, de gran abast però també específiques, per identificar en positiu la diversitat lingística i cultural amb la tolerància cívica i els valors associats a la convivència.

A més, volem expressar el desig que aquest siga lúltim any que hàgem de celebrar la creació daquesta oficina de protecció de drets de la ciutadania, i de denunciar la vulneració dels drets lingístics com venim fent els últims anys, i passem de les bones intencions als fets. En eixe sentit, declarem el nostre compromís amb la defensa dels drets lingístics, i la nostra voluntat de treballar amb les administracions públiques per avanar envers la igualtat lingística que reclama la societat valenciana.

Els canvis de govern en les administracions locals, comarcals, provincials, com també a les nostres institucions, han produt una millora en latenció i respecte als drets lingístics dels ciutadans i ciutadanes, però, hi cal una major planificació, un major impuls, més recursos i plantilles i una major coordinació integral per avanar en el procés de normalització lingística del País Valencià. És urgent, per tant, treballar aquestes situacions de vulnerabilitat de drets amb dades quantitatives en la mà, per analitzar en quines situacions es generen i decidir la forma menys punitiva de resoldre-les.

Daltra banda, cal considerar que lexercici dels drets lingístics no ha de provenir sols de la reclamació administrativa, individual o collectiva, sinó que ha de ser un impuls visible de la bona gestió de les administracions valencianes i daquelles administracions estatals presents al nostre territori.

Perquè és obligació de totes les administracions estimular lús funcional de les llenges cooficials a fi dobrir canals de normalització que equipare proporcionalment els hàbits lingístics i en cultive la filosofia de la igualtat. Això significa que hi ha dhaver recursos administratius i econòmics i plantilles suficients en totes i cadascuna de les administracions a disposició dels ciutadans i ciutadanes i que hi ha dexistir també un esfor per formar els nostres funcionaris i funcionàries en el nivell de competència lingística més adequat a les seues tasques i especialització administratives. En eixe sentit, la futura promulgació de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana és especialment important en arreplegar la competència lingística per al personal que treballe a les administracions públiques valencianes.

Mentrestant, per tot aò, les organitzacions sotasignants continuem demanant davant del govern de lEstat, del Consell de la Generalitat Valenciana i de les corporacions locals, les quals han assumit la protecció dels drets lingístics de les ciutadanes i ciutadans valencians, que simpliquen i es comprometen, de forma activa i decidida, a millorar la qualitat democràtica i de convivència de la societat valenciana per evitar casos de discriminació lingística i per facilitar lexercici dels nostres drets, dels drets de totes i tots nosaltres. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal