UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

El Consell aprova un decret pel qual es regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la Inspecció Educativa

Reconeix que la Inspecció d'Educació ha de ser un instrument de reflexió permanent sobre la relació entre el servei educatiu i les demandes socials, la pràctica docent i la seua supervisió

27/06/2017

El ple del Consell ha aprovat un nou decret per a regular la Inspecció Educativa.

Aquest decret té com a finalitat regular l'organització, l'estructura, el funcionament, la formació i l'avaluació de la Inspecció d'Educació, així com l'accés i la provisió de llocs de treball de la Inspecció Educativa, dins de l'àmbit de gestió del territori valencià.

Els canvis normatius haguts des de la publicació del seu antecedent normatiu, el Decret 180/1992, de 10 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulava l'organització i funcions de la Inspecció d'Educació i establia el sistema d'accés i permanència en el seu exercici, fan necessària l'elaboració d'un nou decret en què s'establisca la dependència, l'estructura, l'organització i el funcionament, la formació i l'avaluació, així com l'accés i la provisió dels llocs de treball de la Inspecció d'Educació.

En el context actual de la societat de la informació i del coneixement, es plantegen noves necessitats formatives, i és necessari que el sistema educatiu responga als nous reptes. El principal objectiu consisteix a garantir el dret a una educació integral i democràtica que promoga la participació de la comunitat educativa en concordança amb els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per als pròxims anys.

El decret estableix l'objecte, àmbit, funcions, atribucions i exercici de la Inspecció d'Educació i regula l'organització, l'estructura, la dependència i el funcionament de la Inspecció d'Educació per a respondre a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa.

Així mateix, defineix els aspectes bàsics per a l'accés al cos d'Inspectors d'Educació i la provisió de llocs de treball. També reconeix que la Inspecció d'Educació ha de ser un instrument de reflexió permanent sobre la relació entre el servei educatiu i les demandes socials, la pràctica docent i la seua supervisió, així com una oportunitat de desenvolupament professional.

Aquest nou decret indica que els plans anuals de formació han de recollir les necessitats de formació dels inspectors i de les inspectores i estableix les bases de l'avaluació de la Inspecció d'Educació, entesa com un procés necessari per a la millora del desenvolupament de les seues funcions.

El decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal