UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

S'inicia el període d'inscripció per a la formació en llengües del professorat valencià a les escoles oficials d'idiomes

El període d'inscripció en línia serà del 4 al 25 d'abril de 2017 i els cursos s'impartiran a partir d'octubre

04/04/2017

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat el pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat, amb la finalitat de millorar l'oferta d'ensenyament d'idiomes i facilitar l'accés del professorat implicat en el desenvolupament del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.

L'oferta de cursos d'anglés i valencià a les escoles oficials d'idiomes és una de les principals accions que preveu aquest pla, que té com a principal objectiu donar les eines necessàries perquè el professorat valencià puga assolir els nivells de llengua requerits en l'ensenyament plurilingüe.

El període d'inscripció en línia per al curs 2017-2018 a les EOI valencianes és des de hui, 4 d'abril fins al 25 d'abril i començaran a impartir-se a partir d'octubre de 2017. Les modalitats seran de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d'habilitats orals.

Per a aquesta primera fase de formació, tindrà prioritat de formació el professorat d'Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s'implantarà en aquesta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d'aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l'etapa d'Infantil.

Modalitats dels cursos

Pel que fa als cursos presencials, aquestos es duran a terme en tres modalitats. Una d'aquestes és la dels cursos d'anglés i valencià que es desenvoluparan a les EOI, i que correspondran als nivells A2, B1, B2, C1, amb una durada de 120 hores lectives.

Hi haurà una altra modalitat de cursos presencials d'actualització lingüística d'anglés B2 i valencià C1, dirigits al professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües. També tindran lloc a les escoles oficials d'idiomes valencianes i tindran una durada de 60 hores.

Una tercera modalitat és la dels cursos d'habilitats orals d'anglés B2 i valencià C1. Estan dirigits al professorat que estiga en actiu impartint una matèria en valencià o anglés i tindran una durada de 60 hores. Per a accedir és necessari presentar un certificat que acredite el nivell B2 d'anglés o certificat de capacitació, i C1 de valencià o certificat de capacitació.

Pel qua fa als cursos virtuals, s'impartiran d'anglés nivell B2 i C1 i valencià C1 en línia amb aula virtual tutoritzada. Es realitzaran mitjançant una plataforma proporcionada per l'escola oficial d'idiomes i tindran una durada de 120 hores lectives.

La realització d'una prova de nivell per a poder accedir als cursos presencials d'anglés i valencià (dels nivells A2, B1, B2 i C1) de 120 hores lectives, així com per als cursos en línia amb aula virtual tutoritzada (anglés B2 i valencià C1), serà obligatòria únicament en cas de no poder justificar el nivell requerit mitjançant algun certificat dels inclosos en el formulari d'inscripció.

El procediment de matrícula serà especificat en la resolució de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 a les escoles oficials d'idiomes, que es publicarà al final de maig de 2017. En qualsevol cas, els professors i les professores estaran exempts del pagament de les taxes ordinàries corresponents als cursos i només hauran d'abonar les taxes per obertura de l'expedient acadèmic en cas de ser nous alumnes de l'escola oficial d'idiomes.

Per a fer les inscripcions consultar ací Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal