UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

El Consell aprova el decret que regula els concerts educatius en l'ensenyament

Preval el criteri general marcat per la llei estatal que explicita que les cooperatives educatives tenen prioritat de concertació pel que fa a les empreses que no ho són

20/01/2017

El Consell ha aprovat el decret pel qual s'estableix el reglament de concerts educatius valencians i es convoca el procés general d'accés o renovació. Aquesta norma estableix els criteris per a sol·licitar, renovar o modificar concerts educatius, i al mateix temps, desplega la llei estatal de concerts en etapes no obligatòries, que no havia tingut cap adequació a l'àmbit autonòmic.

D'acord amb el decret aprovat, s'estableixen les condicions que han de regir els concerts i es garanteix que tots els centres tinguen les mateixes oportunitats, seguint uns criteris objectius i transparents a l'hora de concertar una unitat.

Alguns dels elements més substantius del text han estat aportats en les meses de negociació, tant en patronals com en sindicats de treballadors de l'educació.

La Llei estatal de concerts educatius, en vigor des de 1985, no regula els concerts singulars. Els concerts singulars són aquells que es fan per a nivells d'ensenyament no obligatoris. La llei esmenta que existeixen, però no els criteris per a realitzar els concerts, ni com es renoven o es modifiquen. Aquesta llei s'ha desplegat fins ara al territori valencià sense adequar-se al context autonòmic, i com a conseqüència, s'ha interpretat sempre en els mateixos criteris, tant si el concert era per a educació obligatòria com per a educació postobligatòria.

Amb el decret aprovat hui, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport preveu que els concerts generals, que corresponen a l'educació obligatòria, es regeixen per la norma bàsica establida, o siga, la llei estatal, i respecte als concerts singulars es proposa el desplegament autonòmic de la llei estatal. En aquest nou marc normatiu, el procediment que s'estableix garanteix a tots els centres privats les mateixes oportunitats en l'accés al règim de concerts de les ensenyances postobligatòries, i estableix criteris objectius de priorització.

Com que no és educació obligatòria, l'Administració no està obligada a concertar els nivells de Batxillerat i Formació Professional. Fins ara, si un centre amb nivells no obligatoris tenia un concert, la renovació del concert era automàtica, llevat que no es tinguera l'alumnat suficient.

Amb el nou decret, en el moment que finalitze un contracte de concertació, el que cal fer és una negociació dels concerts que es necessiten. És per això que s'hi indica que tots els concerts d'ensenyament postobligatori s'extingeixen quan finalitzen els contractes de concertació i s'inicia de nou el procés de sol·licitud, modificació o renovació.

Criteris objectius i transparents

En cas que el nombre de sol·licituds de concerts singulars siga superior al nombre de places necessàries, el decret de concerts dóna preferència als centres d'acord amb els criteris següents, ordenats per ordre de prioritat:

1. Les sol·licituds per part de les antigues filials, és a dir, les empreses que sempre han estat concertades històricament abans que hi haguera un sistema públic educatiu generalitzat. Són les que abans que es generalitzaren els concerts ja estaven fent aquest servei.

2. Que s'atenga la població desfavorida. Serà la Direcció General de Política Educativa la que determinarà els criteris que acrediten atendre la població desfavorida.

3. Centres amb experiències educatives innovadores, que seran acreditats com a tals per part de la Direcció General de Política Educativa.

4. Centres que atenguen la població en la seua àrea d'escolarització.

5. Centres que hagen contractat professorat acomiadat d'altres centres per la modificació o supressió del concert d'aquests últims.

Així mateix, per damunt dels criteris prioritzats assenyalats més amunt, preval el criteri general marcat per la llei estatal que explicita que les cooperatives educatives tenen prioritat de concertació respecte a les empreses que no ho són.

Enguany finalitzen els contractes dels concerts singulars d'FP i Batxillerat. Amb la posada en funcionament del decret, s'analitzarà el context per a contractar els concerts que realment siguen necessaris a partir del pròxim curs 2017-2018, pel que fa a la concertació singular postobligatòria.

Procés de negociació fructífer

L'esborrany de decret ha estat debatut en les meses sectorials pertinents, tant pel que fa a les patronals educatives com als sindicats amb representació a l'ensenyament concertat.

Fruit d'aquest diàleg amb el sector, el decret ha incorporat millores substancials, sobretot pel que fa als criteris objectius per a la concertació d'unitats, on s'ha incorporat el supòsit que fa referència a la preferència de centres que contracten treballadors acomiadats d'altres centres. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal