UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTCIES

S'aproven normes excepcionals i temporals per a facilitar la reunió dels òrgans socials i els acords de les cooperatives

Aquestes normes estaran en vigor fins al primer semestre de 2021

30/06/2020

Aquest dilluns el DOGV ha publicat el decret llei aprovat pel Consell amb normes excepcionals i temporals per a facilitar la reunió de les assemblees generals i consells rectors de les cooperatives valencianes i la regularització de les seues obligacions relatives a l'aprovació de comptes d'exercici, nomenaments de càrrecs socials, comptabilitat i depòsit de comptes.

Aquestes normes, consensuades amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana Temporal, estaran en vigor fins al primer semestre de 2021, i permetran suplir les limitacions de mobilitat i reunió de les persones, decretades per a contindre l'expansió de la COVID-19, que afecten molt especialment a la vida econòmica i social de les cooperatives valencianes

Cal destacar que bastants cooperatives valencianes compten amb milers de persones sòcies amb dret d'assistència i vot a les seues assemblees.

Aquest dret legalment no pot delegar-se de manera massiva i les cooperatives no estan en condicions de garantir mitjanant l'ús de sistemes d'assistència i votació no presencials, per mancar - la cooperativa i les persones sòcies- de la infraestructura i mitjans necessaris per a això.

Aquesta circumstància ha impedit que un gran nombre de cooperatives valencianes reunisquen la seua assemblea general ordinària en forma i temps per a adoptar el seu acord sobre els comptes anuals de l'exercici anterior, no sempre coincident amb l'any natural, així com per a designar persona per a dur a terme l'auditoria de comptes anuals i, en molts casos, per a procedir a la renovació estatutària del seu consell rector o òrgan d'administració i representació.

Així mateix, la paralització de l'activitat pot abocar a la cooperativa a incórrer contra la voluntat de les persones sòcies d'aquesta, en alguna de les causes de dissolució legalment establides, quan es produeixen per la mera inacció i el pas del temps, o per baixes o pèrdues, en aquest cas extraordinàries derivades de la COVID-19.

El decret llei ofereix solució a totes aquestes situacions sense derogar la normativa vigent, a través de normes excepcionals i temporals que cada cooperativa pot, o no, utilitzar per a regularitzar la seua particular situació ateses les seues circumstàncies. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal