UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació crea una eina per a identificar i ajudar a eliminar les barreres a la inclusió de l'alumnat

L’eina col·laborativa identifica els factors que afavoreixen i dificulten l'accés a l'educació, la participació i l'aprenentatge

25/02/2020

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d'Inclusió Educativa, posa a l'abast de tots els centres educatius el qüestionari DEBA, una eina col·laborativa per tal d'avaluar la inclusió de l'alumnat amb necessitats sociopsicopedagògiques.

DEBA naix amb la finalitat de facilitar als equips educatius i al personal especialitzat en orientació l'avaluació conjunta i instantània els factors que afavoreixen i dificulten l'accés a l'educació, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat.

Aquesta eina intuïtiva i fàcil d'utilitzar identifica, a través de 80 preguntes, les barreres de tot tipus que dificulten la inclusió de cada alumne, genera de manera automàtica un informe de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que facilita als equips educatius la presa de decisions i la reducció de les tasques burocràtiques.

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, estableix en l'article 4, de línies generals d'actuació, la necessitat d'identificar i eliminar barreres que poden estar presents en el context escolar i sociocultural i en totes les dimensions que defineixen l'escola inclusiva.

Per a executar aquest mandat del Consell, la Direcció General d'Inclusió Educativa vol oferir als centres aquesta eina pensada per a la valoració prèvia de l'alumnat que necessita una avaluació sociopsicopedagògica, i que al mateix temps que facilita la valoració conjunta de l'equip educatiu i del personal especialitzat d'orientació permet també la sistematització de la recollida d'informació sobre els factors de vulnerabilitat, les barreres per a la inclusió així com dels facilitadors d'aquest procés.

Aquesta aplicació informàtica ha de ser complimentada pel tutor o tutora com a coordinador de l'equip educatiu que atén l'alumne o alumna sobre el qual se sol·licita l'avaluació sociopsicopedagògica.

Aplicació informàtica per a facilitar la presa de decisions

Es recomana que tot l'equip educatiu implicat en cada cas concret -tutor, especialistes en Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AiL), orientadors, docents, etc.- contesten de manera individual les 80 preguntes del qüestionari DEBA. S'ha de respondre a les preguntes que planteja cada ítem, amb una valoració d'1 a 4, de menys grau a més.

Una vegada emplenat el qüestionari, cal clicar l'opció 'Crear DAFO' i l'aplicació generarà automàticament un document en PDF amb els resultats de la valoració, classificats en cadascuna de les dimensions valorades (accés o presència, aprenentatge i assoliment, participació i pertinença), organitzats en debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

Els DAFO generats a partir dels diferents qüestionaris emplenats han de ser posats en comú, analitzats i debatuts. Aquest procés de reflexió serà el punt de partida per a la presa de decisions posterior i marcarà els objectius prioritaris sobre els quals cal intervindre (barreres) o donar suport (facilitadors).

Els informes d'avaluació del DEBA es poden guardar i, quan passe un temps i avance el procés d'intervenció, es pot utilitzar l'aplicació de nou amb aquest mateix alumne o alumna per a generar una nova avaluació amb la qual es puga comprovar l'efectivitat de les mesures desenvolupades per tal d'afavorir la inclusió educativa.

Pròximament, la Direcció General d'Inclusió Educativa avançarà en aquest camí de facilitar la tasca dels docents i presentarà una altra eina complementària per a l'avaluació dels factors estructurals que faciliten o dificulten la inclusió, però aquesta vegada en l'àmbit de centre educatiu.

Enllaç a la secció d'Inclusió del web de la Conselleria en què es pot descarregar el DEBA: consultar ací Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal