UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

El termini per sol·licitar subvencions per a incorporar socis treballadors en les Cooperatives de treball finalitza el 31 de juliol

Les cooperatives d’ensenyament tenen algunes particularitats que s’han de tindre en compte

15/07/2019

Fins al 31 de juliol del 2019 (inclós) està obert el termini per a sol·licitar ajudes per a incorporar amb caràcter indefinit com a socis treballadors a persones aturades o a treballadores amb contracte de treball temporal en la mateixa cooperativa.

Els requisits generals perquè la cooperativa puga sol·licitar l'ajuda són que el soci o sòcia a incorporar complisca algun dels següents requisits:

a) Persones aturades menors de 30 anys que no hagen tingut abans una primera ocupació fixa.

b) Persones aturades majors de 45 anys.

c) Persones desocupades de llarga durada, (inscrits en l'oficina d'ocupació durant almenys 12 dels 16 mesos anteriors o 6 dels anteriors, 8 mesos si foren menors de 30 anys).

d) Persones desocupades perceptores de Pagament Únic, quan la prestació per atur reconeguda no hagués estat inferior a 360 dies, o 180 dies si forenn menors de 30 anys.

e) Dones desocupades que s'incorporen com a sòcies treballadores en els 24 mesos següents al part, adopció o acolliment.

f) Persones desocupades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o major al 33%

g) Persones desocupades en situació d'exclusió social, pertanyents a algun dels col·lectius previstos com a tals en el programa de foment de l'ocupació vigent en el moment de la incorporació com a sòcia treballadora.

h) Persones treballadores vinculades a la cooperativa amb contracte de caràcter temporal no superior a 24 mesos, sempre que aquest contracte tinga una antiguitat mínima de 6 mesos a la data de la incorporació com a sòcia treballadora.

A més, aquestes ajudes requereixen que la cooperativa haja incrementat l'ocupació neta en els 12 mesos anteriors a la incorporació de la persona sòcia per la qual es sol·licita l'ajuda. L'increment net es mesura tant amb els socis treballadors com amb els treballadors contractats fixos.

Peculiaritats del sector de l'ensenyament

• El treballador indefinit que passa a ser soci no és increment d'ocupació i, per tant, no es podria sol·licitar l'ajuda per ell.

• El contractat temporal que passa a ser soci sí que suposa increment i podem sol·licitar l'ajuda:

o Des de la mateixa condició de treballador temporal, si el contracte és menor de 2 anys i han transcorregut almenys 6 mesos (encara que la quantia a percebre és menor).

o Si acaba contracte temporal i s'incorpora després sol·licitant el Pagament Únic. En aquest supòsit, si el dret a atur és d'un any (o 180 dies si són menors de 30) és una porta d'entrada a l'ajuda d'incorporació de soci, a més de les altres possibles.

• Normalment, les incorporacions en el sector de l'ensenyament es produeixen a principis de setembre, en aquest supòsit es sol·liciten en la convocatòria de l'exercici següent, però és en el moment de l'alta en Seguretat Social com a soci treballador quan s'han de complir els requisits.

• El contractat rellevista en supòsits de jubilació parcial, si serà indefinit, en la figura del soci treballador, pot sol·licitar l'ajuda d'incorporació de soci si compleix els requisits generals.

• Respecte a l'increment d'ocupació neta: s'ha de mesurar en els 12 mesos anteriors a la incorporació del soci, tenint en compte els moviments de la plantilla tant de socis com de contractats fixos, de manera que una baixa per jubilació, per exemple, compensaria l'alta d'un soci treballador i no hi hauria increment. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal