UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació inicia el diàleg amb la comunitat educativa per a conformar els criteris d'aules que s'ofereixen per al curs que ve

Per primera vegada en la història educativa valenciana es proposa fer una planificació d'aules en tots els centres sostinguts amb fons públics

19/01/2016

Educació va convocar dijous passat les diferents meses per a tractar de manera conjunta amb els representants de la comunitat educativa dos temes d'especial interés: les instruccions per a l'arranjament escolar i els criteris d'admissió d'alumnat per al curs 2016-2017.

Són les primeres meses on es tracta la primera proposta d'esborrany d'instruccions que fa Educació per a l'arranjament escolar del pròxim curs. El secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha volgut remarcar que «es tracta de la primera posada en comú d'instruccions per tal d'enriquir-la entre tots els agents implicats i contribuir així a la millora de la qualitat educativa valenciana».

La novetat respecte a l'arranjament escolar és que per primera vegada en la història educativa valenciana es proposa fer una planificació d'aules en tots els centres sostinguts amb fons públics. «És una qüestió de sentit comú que les places disponibles es facen en conjunt als centres públics i concertats. Tots els centres que paguem amb els nostres impostos tindran els mateixos criteris», ha explicat el conseller Marzà i ha afegit: «Volem millorar la qualitat en tots els centres, sense diferències, i que els xiquets i les xiquetes estiguen millor atesos. Per això volem mantindre i augmentar les aules actualment oferides, ja que aspirem a baixar el nombre d'alumnes per classe. El govern del Botànic pensa de millorar la vida dels valencians i les valencianes, just el contrari que l'antic govern, que no feia més que saturar les classes i suprimir mestres i professors».

En relació a aquesta qüestió, tal com es va especificar als pressupostos de la Conselleria d'Educació per a 2016, per al pròxim curs s'han destinat 12 milions d'euros per a baixar les ràtios d'Infantil de 3 anys a 25 alumnes; de 1r d'ESO a 30 alumnes, i de 1r de Batxillerat a 35 alumnes. La reducció de ràtios suposarà l'increment de la plantilla docent en més de 1.000 mestres i professors i cal recuperar i mantindre unitats educatives.

Criteris d'admissió d'alumnat

Pel que fa als criteris d'admissió d'alumnat, el conseller Vicent Marzà ha remarcat que «garantim la llibertat de les famílies de triar el centre, perquè s'ha acabat que siguen els centres els qui trien els seus alumnes. A més, ho fem simplificant el procés i, per exemple, en l'escola pública, quan un xiquet es matricula a l'escola d'Infantil i Primària no caldrà que la família torne a emplenar la paperassa i continuarà la seua escolaritat en el centre de Secundària que se li haja assignat».

Una de les novetats que contribueixen a la llibertat de tria del centre és que totes les opcions triades poden puntuar, no només puntuarà la primera. D'aquesta manera si un alumne no té plaça en la primera opció marcada, automàticament la seua puntuació d'admissió puntuarà per a sol•licitar plaça en la segona opció, i així successivament. Aquest fet no existia, fins ara la baremació només servia per a la primera elecció de centre feta.

Els criteris d'admissió d'alumnat proposats són:

1. Existència de germans o germanes matriculats al centre: 15 punts

2. Pare, mare o tutors legals treballadors del centre docent: 5 punts

3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.

  • Alumnat amb domicili que es trobe en l'àrea d'influència del centre:10 punts.
  • Alumnat amb domicili que es trobe en les àrees limítrofes a la zona d'influència del centre: 5 punts.

4. Renda per càpita de la unitat familiar:2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a dos vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM).

5. Condició legal de família nombrosa.

  • Nombrosa general: 3 punts
  • De categoria especial: 5 punts.

6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares o germans i germanes.

  • 4 punts quan existisca discapacitat en l'alumne o alumna, entre el 33% i el 65%.
  • Quan siga superior al 65%, s'assignaran 7 punts.

7. La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts. Les de categoria especial, amb 5 punts.

8. Expedient acadèmic, només en ensenyaments postobligatoris.

Objectius del nou decret d'admissió d'alumnat:

Donem vitalitat als nostres barris

Definir zones escolars menys extenses i propiciar que les famílies obtinguen plaça en centres pròxims als seus domicilis obri possibilitats de vertebració social als barris i millora les condicions de vida i la quotidianitat de les persones.

Planifiquem l'oferta de places de manera adequada

Les famílies no hauran de canviar de centre perquè no hi haja places suficients, ja que les places s'ubicaran en llocs adequats i amb un nombre suficient de places per atendre la demanda. Eliminar el punt extra que donaven els centres de manera discrecional farà que siguen les famílies les que trien els centres i no que els centres trien les famílies.

Augmentem la sostenibilitat

Poder dur els fills i les filles a centres de proximitat evita una gran quantitat de desplaçaments. Així donem suport a la conciliació i a les famílies que no poden assumir les despeses de transport. El transport i el menjador no poden ser assumits sempre per l'administració educativa, de manera que reduïm també les desigualtats socials. Disminuir el transport també ens estalvia problemes ecològics.

Apostem per la participació de les famílies

Escolaritzar l'alumnat en el seu barri suposa assegurar una major integració en el seu entorn cívic i social i una major participació de les famílies en els centres. La llibertat de les famílies va més enllà d'escollir un centre educatiu com si fóra un producte, la llibertat també és que els seus fills i filles puguen formar-se com a ciutadans en centres del barri i construir col•lectivament el disseny i el projecte educatiu que desitgen.

Escoles per a totes i tots

Les famílies amb menys possibilitats econòmiques i l'alumnat amb necessitats especials deixen d'estar perjudicats. El model de l'escola es transforma en inclusiu i integra tot tipus d'alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics.

Tenim en compte tots els tipus de famílies

La diversitat de tipologies familiars és una realitat evident que s'ha de tindre en compte a l'hora de desenvolupar polítiques públiques. Per això, a més de beneficiar les famílies nombroses també es tindran en compte les famílies monoparentals de manera equiparada. De la mateixa manera s'augmenta la puntuació a l'alumnat que ja tinga germans o germanes en el centre, d'aquesta manera s'evitarà que les famílies queden dividides. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal