UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

El Consell Escolar Valencià proposa un decàleg per a l'èxit escolar

El màxim òrgan consultiu aporta propostes per avançar deu línies de treball prioritàries per a l'èxit escolar

02/12/2015

El Consell Escolar Valencià, màxim òrgan consultiu del sistema educatiu valencià, ha aprovat deu línies prioritàries per aconseguir l'èxit escolar. Durant el ple celebrat el passat cap de setmana, els representants de la comunitat educativa que conformen el Consell s'han organitzat en grups de treball rotatius perquè tots els membres pogueren aportar propostes que permeteren avançar en aquestes deu línies de treball.

El conseller Vicent Marzà, que va assistir a la jornada inaugural del ple, ha afirmat que "analitzarem amb molt interès totes les propostes, perquè es tracta d'aportacions molt valuoses que recullen del punt de vista de tots els col•lectius i institucions que tenen coses a dir en matèria educativa: pares i mares, alumnat, professorat, directives de centres, sindicats, ajuntaments, universitats, etc.". En aquest sentit, Marzà ha destacat que "aquest decàleg per l'èxit escolar és un exemple de l'educació que volem: oberta i participativa".

Les 10 línies de treball i les principals propostes del ple del Consell Escolar Valencià són les següents:

1. Alumnat ciutadà i protagonista

Es tracta de motivar i incentivar la participació de l'alumnat, tant en els centres educatius com a la societat en general. S'aposta pel canvi en la metodologia i s'aporta la idea de crear plans de participació en els centres que involucren pares i alumnes, així com un estatut de l'estudiant, entre d'altres mesures.

2. Els entorns familiars i socials

La revisió del concepte tradicional de família, la seua participació en la realitat dels centres i l'adaptació dels horaris escolars i laborals a través de la potenciació de l'educació infantil són algunes de les propostes en aquest apartat. També es planteja convertir el menjador en un espai educatiu i promoure la formació de les famílies en les escoles de pares.

3. El centre educatiu com a espai de convivència

En aquesta línia de treball s'incideix en l'organització del centre, la millora de la convivència i el foment de la interacció amb els entorns fins al punt de construir un "barri educatiu". A més, es recomana potenciar convenis i acords en l'àmbit municipal i ampliar el paper del consell escolar en la gestió del centre.

4. Entorns d'aprenentatge no formals i informals

Es planteja el reconeixement d'un currículum d'ensenyament no formal (serveis a la comunitat, formació dins i fora del centre, aprenentatge al llarg de la vida). També preveu l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per ampliar els espais formatius i la gratuïtat de les activitats extraescolars.

5. La tasca educativa i les condicions de treball

Se centra en la millora de les condicions de treball dels docents des del punt de vista laboral, organitzatiu, formatiu o de prevenció de riscos laborals, fent esment als riscos psicosocials. Així, es proposa augmentar el prestigi social i l'estabilitat laboral, millorar les plantilles, garantir els reconeixements mèdics i millorar l'etapa de pràctiques, entre d'altres.

6. Polítiques educatives

L'alumnat ha de ser l'agent que siga referència de les lleis i normes i aquestes han de ser fruit d'un pacte estable pensat i consensuat amb la comunitat educativa. S'ha d'incloure una avaluació periòdica de la tasca professional del professorat que incloga factors de qualitat i no només de quantitat. A més, es proposa canviar el currículum reduint els continguts memorístics.

7. Cultura de la participació

"Participant és com s'aprèn" i tots hem d'aprendre. En aquest apartat es plantegen propostes adreçades a augmentar la participació de tots els col•lectius de la comunitat educativa amb l'objectiu de minorar el pes de l'Administració en la gestió i augmentar el d'alumnes i famílies. Recuperar les competències dels consells escolars, incloure la participació dins el currículum educatiu i acabar amb el silenci administratiu en l'educació són altres de les propostes.

8. La mirada oberta al món en canvi: models pedagògics i innovadors

Es proposa un canvi de metodologia per transformar l'educació, fent un repàs per les principals tendències pedagògiques.

9. Orientació educativa, acadèmica i professional

Planteja l’afirmació del paper dels orientadors i els tutors, a més de la baixada de ràtios i la formació de les famílies per exercir el seu paper orientador.

10. Educació ètica, social i cívica

Cal donar eines per prevenir els conflictes i fomentar la mediació. També es proposa la creació d'un observatori de la convivència escolar. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal