UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

La UCEV demana una actualització dels concerts educatius i el seu reconeixement ple com a interlocutor davant l'Administració educativa

Una representació de la UCEV es reuneix amb els directors generals de Centres i de FP

31/07/2015

Dins de la ronda de reunions que està mantenint la UCEV amb distints responsables polítics del nou equip de direcció de la Conselleria d'Educació, una comissió del Consell Rector de la UCEV ha mantingut sengles encontres aquesta setmana amb Joaquín Carrión, Director General de Centres i Personal Docent, i amb la Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez.

En aquestes reunions els representants de la UCEV han lliurat als nous Directors Generals diferents documents de presentació de l'entitat i del sector de les cooperatives d'ensenyament, com ara lla col•lecció il•lustrada de les Declaracions Educatives o el document identitari "Som cooperativa, fem ensenyament públic".

Amb els dos responsables d’Educació, els representants de la UCEV han repassat conjuntament diverses qüestions relacionades amb l'actualitat educativa que afecten els seus respectius departaments.

Entre els temes que s’han abordat en l’entrevista amb el director general de Centres i Personal Docent, els representants de la UCEV han reiterat el posicionament crític de l'organització envers l'aplicació de la LOMQUE i s'han interessat per les mesures adoptades pel Govern valencià a fi d'atenuar-ne els efectes més negatius. En aquest sentit el Director General ha manifestat que, malgrat la incertesa pel que fa a l'aplicació de la llei i el seu futur, hi ha la necessitat d'elaborar uns nous decrets curriculars d'àmbit autonòmic. Per part dels portaveus de la UCEV s'han exposat algunes reivindicacions concretes en relació amb l'aplicació de la LOMQUE com, per exemple, la desaparició de l'àrea de Cultura Valenciana o la integració d'una única àrea de Coneixement del Medi.

També s'ha abordat la qüestió del calendari escolar del pròxim curs, no sols quant a les noves dates d'inici i finalització, sinó també en relació amb diversos aspectes pendents de concreció com ara les proves extraordinària de juny o setembre a l'ESO. El Director General s'ha mostrat favorable a racionalitzar el calendari escolar amb l'objectiu d'afavorir la gestió dels centres.

Entre les reivindicacions que els representants de la UCEV han manifestat destaca també la incorporació als centres d'Infantil i Primària de la figura de l'orientador. Així mateix han transmès la necessitat d'augmentar el nombre d'hores dedicades a l'orientació als centres d'ESO.

Un dels punts en què la representació de la UCEV ha demanat un canvi respecte de la situació que aquesta entitat ha viscut fins ara ha estat en la qüestió del reconeixement de la UCEV com a interlocutor davant l'Administració educativa en diferents àmbits. En aquest sentit s'ha exposat al Director General la voluntat de participació de la UCEV a les diverses taules de negociació i als diferents consells assessors i de participació i, també, s'ha transmès la disposició de l'entitat d'implicar-se activament en aquells espais de reflexió i de treball en què es vulga comptar amb la veu del cooperativisme d'ensenyament. En relació amb aquest aspecte de representativitat del cooperativisme, s'ha plantejat la possibilitat de reconèixer la figura de l'alliberat cooperatiu.

Tot tractant qüestions econòmiques, els representants de la UCEV han deixat palesa la seua preocupació per la repercussió que possibles dificultats en el finançament autonòmic tindrien en els pagaments que fa l'Administració del concert, de les despeses de funcionament dels centres i dels mòduls íntegres d'algunes escoles cooperatives. També s'ha aprofitat per demanar una actualització de la normativa referent als concerts educatius i, específicament, a la gestió dels serveis i activitats complementaris i extraescolars. S'ha traslladat també la necessitat d'incrementar el mòdul relatiu a les despeses de funcionament, congelat des del 2009.

En acabant, davant l'interès mostrat pels portaveus de la UCEV, Joaquín Carrión ha avançat que hi haurà un replantejament del model del contracte programa en la línia de continuar reforçant l'autonomia dels centres, però redefinint els seus continguts i objectius.

Desplegament de la FP

D’altra banda, la reunió amb la directora general de Formació Professional va girar al voltant dels temes específics que afecten aquesta etapa educativa i, per això, la comissió de la UCEV en aquest cas va incorporar a representants de la Mesa de la FP de les cooperatives d’ensenyament.

Les incerteses que envolten el desplegament de la FP Dual així com de la FP Bàsica, la necessitat per als centres de conèixer el futur del concert d’aquesta etapa educativa i de tornar a ràtios més racionals i reprendre els desdoblaments anteriors o les expectatives reals al voltant dels centres integrats per a la concertada van centrar bona part de la reunió amb Marina Sánchez.

La Comissió de la UCEV també va traslladar a la directora general de Formació Professional la disposició de les cooperatives d’ensenyament per participar en una possible comissió pel desplegament de la FP Dual. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal