UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació convoca ajudes de menjador per a l’alumnat amb menys rendes familiars

El termini ordinari de presentació de sol·licituds finalitza el 6 de juliol per a l'alumnat d'Infantil i Primària i el 21 de juliol per al de Secundària

22/06/2015

La conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat per al pròxim curs 2015-2016.

En concret, la convocatòria s'adreça als alumnes escolaritzats en centres educatius sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Primària i Educació Secundària Obligatòria i, per primera vegada, s'inclouen com a beneficiaris els alumnes de centres públics de titularitat municipal o de les Diputacions provincials.

Beneficiaris

La convocatòria s'adreça a l'alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. A més dels alumnes d'aules específiques d'educació especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats, així com a l'alumnat de centres públics específics d'educació especial, atès que els alumnes dels centres específics concertats poden sol·licitar els ajuts a través d'una convocatòria específica.

Quantia de les beques i cost del menú

En concret, la Conselleria subvencionarà el servei de menjador escolar el proper curs amb 3,94 euros per estudiant i per dia en el cas de les beques amb les que se subvencioni el 100% del cost, i amb 2,76 euros per estudiant i dia en el cas de les beques amb les que se subvencioni el 70% del cost.

Per la seua banda, els alumnes d'Educació Especial percebran una ajuda de 5,44 euros per comensal i dia, i els alumnes d'escola llar rebran 12,25 euros al dia. Així, els alumnes que es beneficien de la beca de menjador reben fins a 862 euros a l'any i 1.935 euros a l'any en el cas dels alumnes d'escola llar, atès que aquests estudiants reben tres menjars diaris al centre.

A més, la Conselleria destina 200 euros anuals per cada un dels 160.000 escolars que fan ús d'aquest servei, en concepte de despeses de funcionament, de manera que es sufraga els monitors que s'ocupen d'atendre els escolars que es queden a dinar al centre.

Terminis per presentar sol·licituds

El termini ordinari de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de la publicació de la convocatòria i finalitza el 6 de juliol per a l'alumnat d'Infantil i Primària, i fins al 21 de juliol per als alumnes de Secundària.

Al mes de setembre s'obrirà un termini extraordinari que conclourà el dia 4 i en el qual s'admetran les sol·licituds que es deriven de noves matriculacions en aquest mes en concret. A partir d'aquesta data, únicament s'admetran en termini excepcional, les sol·licituds d'ajudes de menjador d'aquells alumnes que s'incorporen al sistema educatiu amb posterioritat a aquests terminis i sempre amb anterioritat al 30 de setembre.

Barem aplicable

Per a la concessió de les ajudes del proper curs, continuarà sent el criteri més important el de la renda familiar per càpita. Per a això la puntuació màxima amb la qual es baremaran les sol·licituds podrà arribar als 20 punts, en funció de la renda anual disponible per càpita, de manera que el pes de la renda serà de fins a un 100% del total de la puntuació de la sol·licitud . A més, també es donaran fins a dos punts per altres circumstàncies socioeconòmiques degudament acreditades, cosa que obri més les possibilitats de les famílies d'obtindre el màxim de puntuació.

De la mateixa manera, la convocatòria d'ajudes també estableix els llindars de renda familiar que podran tindre com a màxim les famílies que vulguen participar en la convocatòria d'ajudes, d'acord amb el Reial Decret del Ministeri pel qual es fixen els llindars de renda i patrimoni familiar per a la concessió de beques.

A més, per confirmar aquestes dades i poder tindre en compte els canvis que les famílies experimenten en les seues situacions econòmiques i atendre així els casos més desfavorables amb un criteri més objectiu, la Conselleria obtindrà la informació fiscal més actualitzada, és a dir la Declaració de la Renda de l'any 2014.

Feu clic per accedir al DOCV de les beques de menjador Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal