UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Els centres educatius de Primària poden ja demanar l'ampliació dels seus concerts fins als 6 anys

La vigència dels concerts d'Educació Primària es prorroga fins al terme del curs 2018/19

17/03/2015

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOCV els models de documents administratius de formalització dels concerts educatius que estaran vigents a partir d'ara i que introdueixen totes les novetats recollides en l'ordre 3/2015, de 28 de gener, per la qual es modifica el procediment a seguir per la centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius.

D'aquesta manera, els centres d'Educació Primària que tinguen subscrit un concert amb l'Administració hauran de signar en el termini d'un mes l'addenda administrativa per la qual ampliaran la vigència del seu concert actual, que passarà de 4 a 6 anys.

D'aquesta manera, en la resolució publicada es recullen els documents tant dels centres de Primària com de la resta d'Ensenyaments de Règim General, i d'Ensenyaments de concert singular, és a dir Batxillerat i Cicles Formatius.

Principals novetats

En concret, les modificacions incorporades són l'augment de la durada dels concerts de Primària, acollint-se a la possibilitat establerta en la Llei de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) que disposa que el concert tindrà una durada mínima de 6 anys en el cas de l'educació primària i de quatre anys en la resta d'ensenyaments.

Per tant, els concerts per als ensenyaments d'Educació Primària vigents fins al moment, tindran una durada fins a la finalització del curs 2018/19. D'altra banda, els concerts de la resta dels ensenyaments tindran vigència fins a la finalització del curs 2016/17.

Així mateix, també s'introdueix com a novetat la possibilitat d'incorporació del concert dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica, que per primera vegada s'han implantat en aquest curs 2014/15, com a resultat de l'entrada en vigor de la LOMQE.

Pel que fa als concerts dels ensenyaments postobligatoris de formació professional, s'introdueix com a requisit que els centres hagen de disposar d'un projecte de FP Dual autoritzat amb anterioritat al 31 de març per als cicles per als quals se sol•licite el concert, i autoritzades i en funcionament ensenyaments de FP almenys durant els tres cursos anteriors.

Ampliació dades ITACA

D'altra banda, la resolució també contempla l'ampliació de les dades a introduir amb caràcter obligatori per part dels centres en el programa Ítaca (Innovació Tecnològica per a l'Administració de Centres i Alumnat), per tal de dotar aquesta eina informàtica de tots les dades susceptibles de consulta per part de la Conselleria. D'aquesta manera es completa la implantació progressiva d'aquest programa informàtic per poder realitzar, de manera telemàtica, tota la gestió que duen a terme els centres i totes les seues relacions amb l'administració, amb l'objectiu últim de modernitzar i agilitar la seua gestió administrativa.

La gestió informatitzada d'aquests processos administratius també possibilitarà una agilització de la tramitació i l'optimització dels recursos tant personals com materials, ja que s'evitarà l'ús de paper, i possibilitarà a la Conselleria la realització de qualsevol consulta sobre qualsevol centre acollit al règim de concert, sense necessitat de sol•licitar nova documentació als mateixos, tan sols accedint a aquesta plataforma. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal