UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació farà les PAU els dies 9, 10 i 11 de juny

Les proves extraordinàries seran el 7, 8 i 9 de juliol

28/10/2014

La conselleria d'Educació, Cultura i Esport celebrarà les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ordinàries del curs 2014-15 els dies 9, 10 i 11 de juny i la convocatòria extraordinària es realitzarà els dies 7, 8 i 9 de juliol. Així ha estat acordat per la Comissió Gestora de les Proves d'Accés i Preinscripció Universitària, de la qual formen part tant la Conselleria d'Educació com les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

L'estructura de la prova es mantindrà com fins ara, dividida en dues fases. Una primera és de caràcter general i obligatòria per a tots i una segona part, anomenada específica, que té caràcter voluntari.

La primera fase consta de cinc exercicis sobre les matèries comunes del segon curs de Batxillerat (Llengua castellana i literatura, Valencià, Història d'Espanya o Història de la Filosofia i llengua estrangera) i una de les assignatures de modalitat, elegida prèviament per l'alumne.

Pel que fa a la segona part, es realitza sobre les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat, diferents de les de la fase general que trie l'alumne en el moment de matricular-se en les proves d'accés, encara que no les haja cursat.

Aquesta fase permet a l'estudiant incrementar la seua puntuació fins a quatre punts, de manera que la qualificació màxima per a accedir als diferents graus és de 14 punts, en comptes de 10. Per a poder puntuar en la fase específica, l'alumnat ha d'obtindre almenys un 5 en la matèria.

La validesa dels resultats de la Fase General és indefinida. D'aquesta manera, l'alumnat que supere la fase general i vullga presentar-se en successives convocatòries, així com el que haguera superat la prova d'accés el 2014 o abans, podrà examinar-se únicament de la Fase Específica per a accedir a cada titulació universitària. Aquesta última té validesa per a l'accés a la universitat dels dos cursos acadèmics següents.

Organització dels exàmens

Així, el dia 9 de juny i 7 de juliol els alumnes s'examinaran de 09,30 a 11,00 del matí de Castellà i de 11,45-13,15 del mig dia d'Història de la Filosofia / Història d'Espanya.

Per la vesprada, de 15,30-17,00 h tindran lloc les proves d'Economia de l'Empresa / Dibuix Tècnic / Biologia. Finalment, de 17,45-19,15 h els estudiants s'examinaran de Llenguatge i Pràctica musical / Tècniques d'Expressió Graficoplàstica / Grec / Tecnologia Industrial.

El 10 de juny i 8 de juliol es realitzarà la prova d'Idioma de 09,30 a 11,00 h del matí i la de Valencià de 11,45-13,15 h del migdia.

Per la vesprada, de 15,30-17,00 h els alumnes s'examinaran de Disseny / Física / Literatura Universal / Història de la Música i la Dansa. Finalment, de 17,45-19,15 h els estudiants faran les proves d'Anàlisi Musical / Ciències de la Terra i Medi Ambientals / Llatí.

El dia 11 de juny i 9 de juliol els alumnes s'examinaran de 09,30 a 11,00 h de Geografia / Matemàtiques II i de 11,45-13,15 h del migdia de Química / Història de l'Art.

Per la vesprada, de 15,30-17,00 h tindran lloc les proves de Dibuix Artístic / Electrotècnica / Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal