UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Els alumnes de Primària tindran matemàtiques, castellà i valencià tots els dies

Educació prepara l'esborrany de Decret únic que regularà l'ordenació, currículums, horaris i avaluació de l'educació primària

03/06/2014

El nou horari escolar per a Educació Primària que se seguirà el proper curs 2014-15 a tota l'etapa de Primària, en aplicació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, preveu almenys una classe diària de Matemàtiques, Castellà i Valencià.

Així mateix, la Conselleria reforçarà la presència de la primera llengua estrangera, és a dir anglès, en els primers cursos de Primària, on es duplica el nombre de sessions, així com de la Música a tota l'etapa, atès que aquesta matèria tindrà prioritat dins l'Educació Artística.

Així es desprèn de la proposta horària elaborada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, inclosa en l'esborrany de Decret únic que regularà l'ordenació, els currículums, horaris i avaluació de l'educació primària, que desplega el que estableix el Reial Decret del Ministeri pel qual s'estableix el currículum bàsic d'Educació Primària.

L'esborrany de Decret serà abordat en les diferents taules de participació social, amb la finalitat que tant organitzacions sindicals com pares, alumnes i organitzacions empresarials titulars de centres privats, puguen realitzar les seues aportacions. També seran sol•licitats els respectius dictàmens al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, al Consell Jurídic Consultiu i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Cal recordar que el proper curs 2014-15 comença la implantació de la LOMCE pel que la conselleria d'Educació ha redissenyat l'horari lectiu per assignar el temps que cada alumne rebrà setmanalment de cada assignatura.

Altra de les novetats de l'horari lectiu és la durada de les sessions, que seran totes de 45 minuts, de manera que s'unifica el temps dedicat a totes les matèries. D'aquesta manera se segueix el model establert pel Ministeri d'Educació per a les comunitats autònomes que són àmbit de la seua gestió.

Així, pel que fa a les matemàtiques, l'horari preveu sis sessions setmanals en Primer, Segon i Tercer, davant de les cinc que hi havia fins al moment, el que suposa que els alumnes tindran fins i tot dues sessions un dia a la setmana, i 5 sessions de Quart a Sisè, és a dir una classe diària d'aquesta matèria.

Tant en Castellà com en Valencià, la distribució serà de cinc sessions setmanals en tots els cursos en lloc de les quatre que es donaven fins ara, de manera que també els alumnes rebran una classe diària de les dues matèries.

Anglès s'impartirà en 3 sessions setmanals durant tota l'etapa, és a dir de Primer a Sisè, per la qual cosa duplica la seua presència horària en primer i segon front a l'horari del curs 2013-14, això suposa una major immersió en els primers cursos per a poder adquirir una bona base lingüística.

Aquesta decisió, a més es correspon amb la distribució horària en idiomes en la majoria de sistemes estrangers, atès que es considera fonamental una major presència de llengua estrangera en els primers estadis dels xiquets.

Per contra, en Educació Física els alumnes rebran menys sessions en els primers cursos, en concret 2 classes setmanals de Primer a Quart, i s'incrementarà la càrrega lectiva d'aquesta matèria en Cinquè i Sisè, modificant l'estructura horària, que evolucionarà de menys a més.

Pel que fa a les noves assignatures de Ciències Naturals i Ciències Socials s'impartiran en dues sessions setmanals cadascuna d'elles, de la mateixa manera que Religió o Valors socials i cívics.

Classes de reforç i anglès

Una altra de les novetats incloses en l'horari de Primària constitueix la sessió setmanal de la qual els centres podran disposar durant els cursos de Quart i Sisè. Aquesta sessió pot ser utilitzada fonamentalment per reforçar algunes de les competències en matèries troncals en què els alumnes tinguen pitjors resultats, després de detectar les debilitats dels alumnes en l'avaluació intermèdia de Tercer, que es realitza en finalitzar aquest curs.

A més de l'assignatura de primera llengua estrangera anglès, hi haurà més presència d'aquest idioma en altres àrees, ja que almenys una altra de les àrees ha de ser impartida en aquesta llengua estrangera a partir del 2015-16, tal com estableix el Decret que aprova l’ensenyament plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

Cultura valenciana i Música

Pel que fa a la nova assignatura de Cultura valenciana, s'impartirà en cinquè de Primària i la seua presència serà d' una classe setmanal en aquest curs. Es tracta d'introduir així un contingut que done a conèixer als alumnes valencians elements del ric patrimoni cultural, material i immaterial de la Comunitat Valenciana i també el patrimoni natural i humà.

L'assignatura tractarà temes com les festes tradicionals com els Moros i Cristians, esports autòctons com la pilota valenciana, jocs tradicionals com el sambori, música tradicional valenciana, així com qüestions sobre geografia, demografia i gastronomia.

D'altra banda, hi haurà una major presència de la Música dins de l'Educació Artística. L'assignatura mantindrà el mateix pes que fins ara, impartint-se en tres sessions setmanals de Primer a Quart i dues sessions en Cinquè i Sisè, però a més es realitzarà una discriminació positiva a favor de la música, de manera que s'incrementa el pes d'aquesta part de l'assignatura. Cal recordar que l'Educació Artística es compon de dues parts, educació musical i educació plàstica i visual.

En aquest sentit, a través de la normativa que regularà el currículum de Primària es donarà una especial consideració a la música dins de l'assignatura d'Educació Artística. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal