UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació redueix la ràtio d'alumnes per unitat en la FP Bàsica i obri la possibilitat a desdoblaments

En els propers dies es publicarà el calendari d'admissió d'alumnat per al pròxim curs 2014-15, que serà diferent al de la resta d'ensenyaments d'FP

17/04/2014

La conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha redactat l'ordre que regularà els cicles de Formació Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana, una oferta obligatòria i de caràcter gratuït que contribuirà a què l'alumnat adquirisca o complete les competències de l'aprenentatge permanent.

La proposta de l'ordre ha estat abordada a la taula tècnica d'Educació per tal de consensuar-la amb les principals organitzacions sindicals i incorporar modificacions que puguen millorar-la.

El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marcial Diaz, ha destacat que com a principal novetat "la nova proposta de regulació de la Conselleria preveu que les unitats tinguen un màxim de 15 alumnes per grup, i en alguns casos 24, en funció del perfil professional del títol del cicle de FP Bàsica".

D'aquesta manera, Diaz ha assenyalat que la Conselleria " eduirà la ràtio alumne/unitat a la Comunitat Valenciana pel que fa a la normativa estatal fins a un 60%, atès que el Reial decret Ministerial fixa en 30, ampliable fins a 36, el nombre màxim d'alumnes per unitat".

"A més, - ha afegit -el nombre màxim d'alumnes es reduirà en el cas que s'integren alumnes amb necessitats educatives especials permanents. En aquest cas, podrà haver fins a dos alumnes d'aquestes característiques per programa i es reduirà la ràtio en dos per cada alumne amb necessitats educatives especials, sent el mínim d'alumnes per grup de 10".

D'altra banda, el director general ha destacat que "els grups amb més de 18 alumnes podran ser desdoblats per a la impartició de determinats mòduls de competència, per facilitar una atenció més personalitzada a l'alumne. Amb això, els grups poden ser de 9 persones, reduint d'aquesta manera considerablement la ràtio establerta en la normativa estatal".

Implantació gradual

Aquests nous ensenyaments substitueixen els Programes de Qualificació Professional Inicial i tenen com a principal objectiu que l'alumnat complete la seua formació donant una segona oportunitat als que no hagen superat la Secundària.

La seua implantació serà gradual, de manera que en el proper curs 2014-15 es substitueixen els primers cursos dels PQPI per primer de FP Bàsica, mentre que seguiran impartint-se els segons cursos de l'anterior programa educatiu. Així, per al curs 2015-16 la Conselleria preveu completar l'oferta de la FP Bàsica, atès que se substituiran els segons cursos de PQPI pel segon de FP Bàsica.

A més, la Conselleria podrà autoritzar a determinats centres educatius a impartir cicles d'FP Bàsica dirigits a grups de persones majors de 17 anys desescolaritzats amb l'objecte de fomentar la seua ocupabilitat.

Així mateix, la Conselleria està redactant una nova ordre mitjançant la qual es regularà l'FP Bàsica per a alumnat amb necessitats educatives específiques, que substituirà la PQPI que fins al moment es venia oferint per a aquest alumnat.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport publicarà en els propers dies el calendari d'admissió d'alumnat en centres sostinguts amb fons públics per al pròxim curs 2014-15, que serà diferent al de la resta d'ensenyaments de FP per tractar-se del primer curs de la seua implantació.

Titulació equivalent al Graduat en ESO

La durada de la FP Bàsica serà de dos anys i un cop els alumnes concloguen els estudis obtindran el títol Professional Bàsic de la família professional que hagen cursat. Aquesta titulació donarà accés directe al grau mitjà d'FP i serà equivalent a efectes laborals a la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. D'aquesta manera, tan sols aquells alumnes que vulguen accedir a Batxillerat un cop superada la FP Bàsica hauran d'obtindrer el títol d'ESO.

A més, la nova Regulació preveu la convocatòria de proves per a l'obtenció directa dels títols professionals bàsics per a les persones que tinguen més de 18 anys, un cop conclosa la completa implantació d'aquest ensenyament, és a dir a partir del curs 2016-17.

A més, aquelles persones majors de 22 anys que tinguen acreditades totes les unitats de competència incloses en un títol professional bàsic, bé a través de certificats de professionalitat, o pel procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals, rebran el títol professional bàsic.

21 titulacions

La Comunitat Valenciana tindrà el proper curs tota l'oferta prevista per la normativa estatal ja que els seus centres impartiran les 21 titulacions de FP Bàsica regulades fins al moment. A més, aquesta oferta s'anirà ampliant en propers cursos en la mesura que el Ministeri vaja autoritzant noves titulacions de FP Bàsica.

D'aquesta manera, en els propers mesos els centres que fins ara imparteixen PQPI decidiran quin perfil professional poden oferir el pròxim curs amb la supervisió de la inspecció educativa.

Alumnes d'entre 15 i 17 anys

Els destinataris dels cicles formatius de FP Bàsica seran alumnes d'entre 15 i 17 anys que hagen cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o excepcionalment el segon curs d'ESO, i haver estat proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de FPB. Pel que s'avança en un any l'edat mínima requerida per a l'accés a aquests ensenyaments pel que fa a l'exigida en els PQPI.

No obstant això, la Conselleria preveu que puguen accedir persones que superen els 17 anys i que no estiguen en possessió del títol de FP o de qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets, sempre que hi haja disponibilitat de places.

L'FP Bàsica tindrà una durada de dos cursos acadèmics complets i contempla un mòdul de formació en centres de treball de 240 hores, distribuïdes en sis setmanes que es realitzaran, preferentment dins el tercer trimestre del segon curs, encara que es podrà contemplar 120 hores en cada curs. Les matèries que s'impartiran estaran dividides en mòduls comuns, tant d'àmbit lingüístic com d'àmbit tecnològic, i en mòduls associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal