UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Una cooperativa d’ensenyament, entre els cinc centres docents de la Comunitat que reben el Premi Nacional d'Educació

Gregori Mayans, de Gandia, guardonat en la modalitat de projectes de col·laboració nacional en l'àmbit de les TIC

10/12/2013

En concret, el Ministeri ha premiat el projecte col•laborador: Llibre Virtual Gloria Fuertes, ha sigut guardonat amb el Premi Nacional d'Educació als equips docents, en la modalitat de projectes de col•laboració nacional en l'àmbit de les TIC. Este projecte ha sigut presentat per un equip de docents constituït per professors de cinquanta-quatre centres, entre els quals s'inclouen el Centre Escolar Gregori Mayans, de Gandia; el Col•legi Arbre Blanc, de Mutxamel; el CEIP Isidoro Andrés Villarroya, de Castelló; el CEIP Mestre Vicent Artero, de Castelló, i el CEIP Montroi, de Montroi.

Així mateix, el projecte: Paisatge: Vivència, Comprensió i Transformació de l'IES Antonio Navarro Santafé, de Villena, amb el Premi Nacional d'Educació per a centres docents, en la categoria de Gestió Mediambiental i Sostenibilitat.

La consellera d'Educació, Cultura i Esport, María José Catalá, ha felicitat els directors i els professors responsables dels projectes guardonats per l'inestimable esforç, treball i dedicació en pro d'una millora de la qualitat de l'ensenyança a la Comunitat Valenciana.

Projectes de la Comunitat Valenciana

En esta convocatòria s'han presentat un total de 57 projectes de tota Espanya, dels quals 5 pertanyen a la Comunitat Valenciana. Es tracta de centres tant d'Educació Infantil com centres d'Educació Infantil i Primària, centres integrats de Formació Professional, instituts d'Educació Secundària i conservatoris professionals de Música.

El Premi Nacional d'Educació per a centres docents reconeixen la labor dels centres en 7 categories distintes i cada una d'estes disposa de dos modalitats, en funció del nivell educatiu del centre. En concret, les set categories convocades enguany pel Ministeri han sigut el Premi Nacional al Foment de la Convivència Escolar i Menció, Irene: La pau Comença a Casa; per a la prevenció i eradicació de la violència i la promoció de la igualtat entre hòmens i dones; el Premi Nacional a l'Ús de Tecnologies Aplicades a l'Educació; el Premi Nacional a la Inclusió de l'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials; el Premi Nacional al Desenrotllament de Competències de Lectoescriptura i Audiovisuals; el Premi Nacional a la Gestió Mediambiental i Sostenibilitat; el Premi Nacional a la Salut Integral, i el Premi Nacional a la Millora de l'Èxit Educatiu.

L'objecte d'estos premis és el reconeixement a aquells centres que desenrotllen projectes educatius que contribuïsquen a desenrotllar i enfortir en els alumnes les capacitats bàsiques que promoguen una cultura de pau, no-violència i de convivència, i a promoure la igualtat entre hòmens i dones; crear, utilitzar i aplicar amb fins didàctics les tecnologies de la informació i comunicació (TIC); realitzar accions dirigides a la inclusió de l'alumnat que presenta necessitats educatives especials normalitzant el seu procés d'aprenentatge, o desenrotllar actuacions de dinamització i innovació en l'aprenentatge de les competències de lectoescriptura i audiovisuals.

Així mateix, es premien els projectes que impulsen actuacions dirigides a promoure la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica; promoguen activitats dirigides a impulsar hàbits saludables i contribuir a la prevenció de conductes perjudicials per a la salut, i desenrotllen accions destinades a aconseguir un increment del rendiment acadèmic i de l'aprenentatge d'habilitats socials, per mitjà de la millora contínua dels processos d'ensenyança-aprenentatge, i proporcionar una educació de qualitat per a tots.

D'altra banda, el Premi Nacional d'Educació per a equips docents tenen com a objectiu el reconeixement del treball realitzat per equips en el disseny de projectes educatius i producció de recursos vinculats a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a l'aplicació en l'activitat docent. Així mateix, es premia la posada en pràctica de projectes conjunts en l'àmbit de les TIC entre equips docents de distints centres espanyols. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal