UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

La UCEV es suma a la signatura del conveni col•lectiu de l'Ensenyament Concertat

"S'ha aconseguit un acord beneficiós per al conjunt del sector, que salvaguarda els drets dels treballadors i permet la sostenibilitat dels centres"

20/06/2013

Després d’un llarg i complex procés negociador, ahir dimecres, 19 de juny, s’aconseguia la firma del VI Conveni Col•lectiu de l'Ensenyament sostingut total o parcialment amb fons públics. La UCEV, integrada a través de la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECOE) en la Federació Espanyola de Centres d'Ensenyament d'Economia Social (FED-ACES) signant del conveni, se suma així a aquest acord.

La Mesa Negociadora del VI Conveni es va constituir el 15 d'abril de 2009 i des d’aleshores FED-ACES, juntament amb la resta d'organitzacions del sector, ha treballat intensament per a dur-lo endavant en un context d'especial complexitat, marcat per les retallades en els mòduls en les lleis autonòmiques i en els Pressupostos Generals de l'Estat.

El text definitiu del conveni està basat fonamentalment en una proposta consensuada per totes les organitzacions patronals, presentada als sindicats el passat 2 d'abril, a partir de la qual, i gràcies a la col•laboració de totes les parts, finalment, "s'ha aconseguit un acord beneficiós per al conjunt del sector, que salvaguarda els drets dels treballadors i permet la sostenibilitat dels centres", segons s’ha valorat des de FED-ACES.

Els representants de la Federació de Centres d'Ensenyament de l'Economia Social, on s’integren les Cooperatives d'Ensenyament, han volgut destacar "l'esforç de la patronal per mantindre el salari al personal d'administració i serveis, malgrat el descens en la partida d'Altres Despeses, i a la resta dels treballadors en pagament directe. Tot, mentre els treballadors en pagament delegat assumien retallades del 4,5% i del 5%".

Novetats del conveni

Entre les novetats recollides en el VI Conveni Col·lectiu, destaquem les següents:

  • La signatura del VI Conveni de la Concertada aporta estabilitat al sector fins l'any 2020 en una època marcada per la incertesa i les retallades econòmiques. Així, s’estableix que els efectes econòmics s'aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2009, sent la vigència del conveni des de la data de publicació al BOE fins al 31 de desembre del 2019. Així mateix, per a futurs convenis es fixa un termini màxim de dos anys de durada de les negociacions per a assolir un acord, amb l’objecte d’evitar que es prolonguen indefinidament.
  • S'estableix una nova regulació per al personal de Primer Cicle d’Educació Infantil (0 a 3 anys) que s’incorpore a partir de l'entrada en vigor del VI Conveni per a potenciar la nova contractació als centres i ampliar l'oferta que aquests realitzen a les famílies en aquesta etapa educativa. Quant als treballadors que presten serveis abans de l'entrada en vigor del nou Conveni, es respectaran els seus drets mantenint les condicions laborals.
  • El nou Conveni reconeix el dret dels treballadors que cumplisquen 25 anys a una Paga per Antiguitat en l'Empresa (PEA). Així mateix, amb l’objecte de protegir els centres, s’estableix que el personal en pagament delegat percebrà aquesta paga directament de les Administracions, no havent d’abonar els Centres quantitat alguna si l'Administració incompleix aquest compromís. En aquest cas, i sempre que la Comunitat Autònoma justifique la insuficiència de dotació pressupostària, es procedirà a l'ajornament d'aquesta paga.
  • Igualment, el treballador manté el seu dret a l'abonament del complement per Incapacitat temporal. Per al personal en pagament delegat s’exonera els Centres d’aquesta obligació, que correspon a les administracions i que queda condicionada a allò que estipule en cada moment la Comunitat Autònoma corresponent.
  • Quant als salaris del personal en pagament delegat, el nou Conveni busca que no hi haja retallades addicionals a les patides fins ara. En cap cas es reduirà la quantia bruta dels salaris que l’Administració venia abonant a aquest personal. S'ha establert un període transitori, de 2011 a 2014, per a que s'adopten mesures que facen possible en 2015 signar unes taules generals de conveni per a aquest personal.


 Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal