UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació començarà a implantar el districte únic el pròxim curs 2013-14 per a triar centre docent

La Conselleria ha començat a negociar el futur decret amb els agents educatius

08/01/2013

La conselleria d'Educació, Cultura i Esport implantarà el districte únic el pròxim curs 2013-2014 per a l'elecció de centre docent per part de les famílies. El decret que regularà aquesta qüestió ha començat a negociar-se en les diferents meses, tant de sindicats com amb pares, alumnes i patronal.

El cas dels alumnes amb necessitats educatives especials es regularà en un Decret Específic i mantindràn la prioritat a l'hora de triar centre.

La consellera, Mª José Català, va presentar fa uns dies les línies generals del nou model d'admissió d'alumnes en els centres educatius de la Comunitat, que es posarà en marxa el pròxim curs. Segons la consellera, “s'afavorirà que els pares puguen estudiar fins a deu opcions”.

“Estem treballant en un nou decret que canviarà per complet l'estructura a l'hora de baremar les sol•licituds d'escolarització de les famílies i l'objectiu de les quals a curt termini serà implantar el districte únic”, ha explicat la consellera.

En aquest sentit, “tots els municipis de la Comunitat tindran districte únic, el 96% d'ells comptaran amb una sola zona i la resta, concretament les ciutats amb més de 50.000 habitants i aquelles amb condicions orogràfiques específiques, reduiran significativament les seues zones actuals i passaran a tindre com a màxim cinc”.

Els principals objectius del districte únic són, segons la consellera, “dotar de major llibertat d'elecció de centre a les famílies i adequar i ampliar els criteris d'admissió d'acord amb les noves necessitats nostre sistema educatiu”.

La nova taula de valoració a l'hora de sol•licitar una plaça en un centre “recompensarà el mèrit acadèmic i la simultaneïtat d'estudis, afavorirà l'especialització curricular, incrementarà l'oferta educativa i impulsarà la competitivitat entre centres”.

Nova determinació de zones

La consellera ha explicat que el primer pas serà “eliminar la barrera de la zona com el requisit més important a l'hora de sol•licitar una plaça escolar”, a fi d'oferir als pares un nombre més gran de centres on triar en igualtat de condicions. En aquest sentit, la Direcció Territorial corresponent estructurarà una nova determinació de les zones, tant d'influència com limítrofa.

“Tots els municipis comptaran amb districte únic, la majoria d'ells tindran una única zona. En canvi, en les grans urbs la implantació serà progressiva i passaran de més de 20 en ciutats com València, a com a màxim cinc districtes”.

La consellera també ha avançat la situació en què podrien quedar les capitals de província de la Comunitat. “València tindrà entre tres i cinc zones, Castelló serà, probablement zona única i Alacant podria tindre entre dos i tres zones”.

Nous criteris per a l'admissió

“El decret introdueix nous conceptes a l'hora de baremar les sol•licituds d'admissió. Alguns d'ells són totalment nous i altres guanyen importància en l'escala”. Els requisits que el pròxim curs concediran punts i que fins ara no ho feien seran la condició de família nombrosa com a mare gestant, el fet que el pare o la mare siguen antics alumnes i que s'estiga simultaniejant els estudis amb Ensenyances de Règim Especial.

D'altra banda, la consellera ha explicat que també hi haurà “condicionants que tindran més importància que abans en la valoració, com la puntuació atorgada si l'alumne té un primer germà matriculat en el centre o la renda familiar”.

A més, la taula de baremació del nou Decret introdueix dues novetats més. En primer lloc, s'incorpora el concepte d'“altres municipis” a l'hora de valorar la proximitat del domicimili familiar o del lloc de treball al centre i atorgarà un punt a les famílies. En aquest sentit, “els pares podran optar per l'escolarització en una àrea d'influència, en una àrea limítrofa o en qualsevol altre municipi.

En segon lloc, el punt que abans es concedia segons les circumstàncies específiques estipulades pel propi centre, ara podrà ser coincident amb qualsevol dels requisits marcats per l'administració.

Requisits que guanyen pes

“Fins ara, tindre germans en el centre atorgava cinc punts del total a les famílies a l'hora de sol•licitar una plaça i el pròxim curs el seu pes serà de huit punts per al primer germà”.

Açò implica que el pes relatiu del criteri augmenta en un 60%. La resta de germans continuaran concedint tres punts per cada u.

Així, per a una família mitjana de la Comunitat Valenciana amb dos fills i una renda mitjana, que podrà aconseguir fins a 14,5 punts, tindre un germà escolaritzat en el centre suposarà més de la mitat de la puntuació en la baremació, és a dir, un 55%.

Per la seua banda, l'indicador de la renda anual de la unitat familiar guanya en importància. En l'actual decret concedeix 0,5 punts en l'escala i es mesura a través del Salari Mínim Interprofessional. Amb l'entrada en vigor del districte únic concedirà 1,5 punts i passarà a valorar-se a través de l'Indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM).

Nous conceptes a l'hora de baremar

Ser considerat com a família nombrosa com a mare gestant concedirà, per primera vegada, puntuació. Cinc punts si és especial i tres si és normal. D'altra banda, s'afig el criteri d'antic alumne del centre del pare o mare, que atorgarà 0,5 punts.

Finalment, si l'alumne simultanieja els seus estudis amb Ensenyances de Règim Especial com a música, dansa o Programes Esportius d'Alt Rendiment podrà obtindre 1,5 punts.

Els criteris de la discapacitat, els pares treballadors en el centre, la condició d'esportista d'elit, la família nombrosa i l'expedient acadèmic seguirà concedint els mateixos punts. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal