UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Els centres poden sol·licitar la seua adhesió a la Xarxa de Centre Plurilingües fins al 31 de desembre

La xarxa està formada actualment per 270 centres de tota la Comunitat

16/10/2012

La conselleria d'Educació, Formació i Ocupació ha obert el termini perquè els centres docents no universitaris que així ho desitgen puguen sol•licitar la seua adhesió a la Xarxa de Centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana. Els centres interessats a incorporar-se a aquesta xarxa en el curs 2013-14, poden sol•licitar-ho abans del 31 de desembre d'enguany.

La Xarxa de Centres Plurilingües està constituïda per centres docents de la Comunitat Valenciana que ofereixen en un cicle o curs, almenys una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en un idioma estranger, preferentment en anglés.

La incorporació a aquesta Xarxa, de la que ja formen part 270 centres, suposa l'ampliació progressiva de l'oferta de les diferents àrees, matèries o mòduls de caràcter no lingüístic que s'imparteixen en llengua estrangera, sense que això supose modificació alguna dels aspectes bàsics del currículum.

Amb això es pretén que l'alumnat adquirisca les competències lingüístiques i comunicatives pròpies de cada etapa en les dues llengües cooficials i en una llengua estrangera, i es fomenta l'excel•lència en l'aprenentatge de la llengua estrangera, preferentment l'anglés.

Per a formar part d'aquesta xarxa, els centres han de realitzar un projecte lingüístic amb les actuacions generals i específiques per al foment de l'ensenyament plurilingüe, així com els aspectes metodològics i organitzatius dissenyats per a donar resposta a les necessitats de l'alumnat. El projecte ha d'incloure també els criteris i procediments previstos per a la implantació, desenvolupament, seguiment i avaluació de les actuacions en matèria d'educació plurilingüe.

Per la seua banda, la conselleria Educació, Formació i Ocupació afavorirà especialment a aquests centres en les convocatòries de formació, investigació, experimentació i innovació educativa. Així mateix, els propis centres en xarxa actuaran com a plataforma d'intercanvi de materials didàctics que servisquen de suport als currículums oficials de les distintes àrees, matèries o mòduls, per a la millora de la pràctica docent en l'àmbit del plurilingüisme.

La proposta plurilingüe que desenvolupen els centres de la xarxa haurà d'adaptar-se a la persona i a les seues diferències individuals, i reconéixer les potencialitats de cada un i les seues necessitats específiques.

270 centres plurilingües

La xarxa de centres plurilingües de la Comunitat Valenciana disposa actualment de 270 centres, dels que 89 pertanyen a la província d'Alacant, 25 a la de Castelló i 156 a la província de València, i en els que prop de 84.000 alumnes participen en aquest programa.

El llistat dels centres que conformen aquesta Xarxa, desglossat per províncies, es troba en la web d'Educació: www.cefe.gva.es/ocd/sedev/es/xarxa_pluri.htm

Cal recordar que aquesta xarxa pràcticament s'ha duplicat en l'últim any, atés que durant aquest curs 2012-13 s'han incorporat 128 centres educatius, dels quals 42 pertanyen a la província d'Alacant, 11 a la de Castelló i 75 a la de València

Aquestes xifres constaten el creixent interés dels centres docents per implantar un sistema educatiu plurilingüe, avançant-se així al calendari establit pel Decret de Plurilingüisme que ha començat a aplicar-se aquest curs 2012-13 en el segon cicle d'Educació Infantil i que fixa el curs 2020-21 com a data màxima en què tots els centres d'ensenyança obligatòria de la Comunitat Valenciana han d'oferir aquest model educatiu.

Amb la seua aposta pel plurilingüisme, la Conselleria d'Educació dóna resposta a la creixent demanda social de millora de la competència lingüística de l'alumnat en llengües estrangeres.

Implantació de l'anglés

Gràcies a aquesta xarxa que va ampliant-se cada any, la Comunitat Valenciana és de les autonomies amb major percentatge d'alumnat que participa en experiències d'utilització de llengües estrangeres com a llengua d'ensenyança, tan sols per darrere de Madrid.

En concret, segons les dades del Ministeri d'Educació del curs passat, el 15,3% dels alumnes de Primària de la Comunitat Valenciana han optat per realitzar els seus estudis en centres on es realitzen programes en llengües estrangeres en tots els cursos de cada una de les etapes educatives.

Aquesta dada és significativament major que en la resta d'Espanya, on l'alumnat que opta per aquest tipus d'educació plurilingüe és el 10,5%, i tan sols situa a la Comunitat Valenciana per darrere de la Comunitat de Madrid on els alumnes de Primària que participen en aquestes experiències suposen el 18% del total. Així per citar alguns exemples, cal destacar que a Andalusia el percentatge és del 7,9%, i en el País Basc del 6,3%. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal