UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació convoca eleccions a consells escolars dels centres docents de la Comunitat Valenciana

serà el pròxim 29 de noviembre en 249 centres

08/10/2012

La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació ha convocat per al pròxim 29 de novembre les eleccions als consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, és a dir tant públics com concertats.

En concret, 249 centres docents d'Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial, i Ensenyances de Règim Especial com a Escoles Oficials d'Idiomes, Conservatoris de Música i Escola d'Art Dramàtic i Dansa, estan cridats a participar en aquestes eleccions en què es triarà els representants dels consells escolars, que constitueixen el major òrgan col•legiat de participació i govern dels centres educatius.

En el procés participen els centres, els consells dels quals es constitueixen per primera vegada, així com els que han de renovar-se parcialment, i els que tenen vacants tots els llocs d'algun dels seus sectors. D'aquests centres, 126 pertanyen a la província de València, 69 estan ubicats a Alacant i 54 a Castelló.

Les eleccions a consells escolars se celebren cada dos anys en tots els centres, encara que de manera escalonada, ja que els anys pars es procedeix a triar consells en 249 centres i els imparells en prop d'1.800. Així mateix, la renovació dels membres del Consell es realitza a parts iguals, procedint-se a triar cada dos anys al 50% dels integrants del Consell.

El procés electiu afecta professorat, pares i mares, alumnat, personal d'administració i serveis i personal d'atenció educativa complementària, atés que tots ells formen part del Consell Escolar.

Informatització del procés

Les eleccions d'enguany ofereixen com principal novetat l'arreplegada de dades de manera informatitzada, de manera que el procés serà molt més àgil i l'Administració tindrà coneixement de la participació i resultats de les eleccions en quant finalitzen.

Açò serà possible atés que els centres podran utilitzar una nova aplicació web que els permetrà introduir els resultats electorals i omplir les actes via telemàtica.

Cal recordar que la Conselleria d'Educació considera fonamental la participació de tots els agents educatius implicats per a aconseguir una escola participativa, per la qual cosa el consell escolar d'un centre estarà format per un president o presidenta, que serà el director o directora del centre, un cap o cap d'estudis, triat pel claustre de professors, de huit a un representant de docents en funció del nombre d'unitats del centre, i de nou a dos representants de mares i pares, dels que u és designat per les associacions de mares i pares de l'alumnat (AMPA).

Així mateix, formen part de sis a un representant de l'alumnat, tenint en compte que en el cicle de Primària només participen escolars a partir de nou a deu anys (5é de Primària), un representant del personal d'administració i serveis, el secretari o secretària del centre, que actua com a secretari o secretària, amb veu, però sense vot, i una persona en representació de l'Ajuntament. Finalment, en els centres d'Educació Especial també forma part un representant del personal de suport educatiu complementari. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal